Aguas Claras Cairn Terriers

 

AGUAS CLARAS

GOLDEN RETRIEVER & CAIRN TERRIER

GOLDEN RETRIEVER                            CAIRN TERRIER

ENTRAR                                                                ENTRAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Zampanzar Urban-Freedom                                      Aramis de Aguas Claras

                                                                             (Prop.: Annemarie Rasmussen)

 

 

 

 

Annie Lewis

Tres Cantos (Madrid)

Teléfono: 91 803 08 15 / 607 752 665

e-mail: aguasclaras@eresmas.net

 

 

 

 

Copyright  2005 Ann Lewis