Física e Química

Probas de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade en Galicia
Pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad en Galicia

Física

Química

Follas/Hojas de cálculo

Alfonso J. Barbadillo Marán

Actualizado: 04/11/2018