Términos - Historia de la Música Bachilerato la

 

ACORDE (I, 1):

ALTERACIONES (I, 2):

A CAPELLA (I, 3):

ARMONÍA (I, 4):

BAJO CONTINUO (I, 5):

CALDERÓN (I, 6):

CLAVES (I, 7):

CONTRAPUNTO IMITATIVO (I, 8):

CONSONANCIA (I, 9):

DISONANCIA (I, 10):

DODECAFONISMO (I, 11):

ESCALA (I, 12):

FORMA (I, 13):

GÉNERO (I, 14):

MELISMA (I, 15):

MELODÍA (I, 16):

RITMO (I, 17):

TEXTURA (I, 18):

TIMBRE (I, 19):

TONALIDAD (I, 20):

ARIA (II, 21):

BLUES (II, 22):

CONCERTO GROSSO (II, 23):

CUARTETO DE CUERDA (II, 24):

FOLKLORE (II, 25):

FORMA DE SONATA (II, 26):

LIED (II, 27):

MADRIGAL (II, 28):

MOTETE (II, 29):

MÚSICA ALEATORIA (II, 30):

MÚSICA CONCRETA (II, 31):

BEL CANTO (II, 32):

OBERTURA (II, 33):

POEMA SINFÓNICO (II, 34):

POP (II, 35):

RECITATIVO (II, 36):

SUITE (II, 37):

SINFONÍA (II, 38):

TROVADOR (II, 39):

VILLANCICO (II, 40):