tipus de narrador - ensenyament, llengua i literatura, català
Tipus de narrador
  

EL NARRADOR


 


 


El NARRADOR és qui conta la història, i per fer-ho adopta un determinat punt de vista i diferents tècniques narratives  (maneres de contar). Pot trobar-se fora de la història (i utilitzar la tercera persona), o pot coincidir amb algun dels personatges que, d’alguna manera, viuen els fets (i utilitzar la primera persona).


 


1- Quan el narrador es troba fora de la història s’anomena NARRADOR EXTERN. Pot ser de diverses classes:


- Omniscient: És potser el tipus de narrador extern més conegut. El narrador conta la història com si es tractara d’un déu que tot ho veu i ho sap


 - Observador exterior: El narrador veu els fets com si fóra una càmera de cinema, sense entrar en la descripció dels pensaments o les motivacions ocultes dels personatges.


 - Editor: Quan actua com si haguera trobat el relat escrit o li l’hagueren contat, i ell es limita a donar-lo a conèixer. Aquest tipus de narrador no suplanta al narrador de la història del “document” que ha trobat i que reprodueix. Amb el fet de “dir” que “s’ha trobat” la història es pretén donar més veracitat i autenticitat a allò que es conta.


 


2.- Si el narrador conta la història en primera persona, parlem de NARRADOR INTERN. Aquest narrador pot coincidir amb:


- Narrador Protagonista: El / la protagonista de la història


- Narrador secundari: Algun altre personatge demenor importància


- Narrador Polifònic: Diversos personatges que alternen les veus (en aquest cas, la visió plural que es dóna s’acosta a l’omnisciència);


- Narrador testimoni: Conta els fets per que els coneix,però nohi ha participat.