Centre Excursionista del Penedès. "Resum Assemblea general 2004"

 

Resum Assemblea General Ordinària Anual

 


Tornar a la Portada

tornar a la portada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat dia 16 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de la nostra entitat. A continuació us presentem un petit resum dels temes tractats dins de l’ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior.
 • Recull de les memòries de les activitats realitzades durant l’any 2003 per a cada vocalia (Esquí de muntanya, Muntanya, Escalada, Biblioteca, Lloguer de material i Secretaria).
 • Recull també del material adquirit: llibres, mapes, raquetes, etc.
 • S’aprovà la liquidació dels comptes anuals i el pressupost per a l’any 2004.
 • En l’apartat de revisió de quotes, s’aprovà un increment del 3% lineal (que correspon a l’augment de l’IPC), quedant les quotes de la següent manera:

TIPUS DE SOCI

IMPORT QUOTA TRIMESTRAL

Juvenil

3,83 Euros

Numerari

7,26 Euros

Familiar

9,84 Euros

 

 • Respecte a la renovació parcial de la Junta, l’actual Junta queda composta de la següent manera:
 •  

  President: Fèlix Masachs                          Vicepresidenta: Anna Mongay

  Tresorer: Carles Federico                      Adjunt tresoreria: Anna Catllà

  Secretària: Glòria Nogués                        Adjunt secretària: Montse Rossell

  Vocalia material: Xavier Tutusaus              Adjunt material: Josep Domènech

  Vocalia Excursionisme: Jordi Navarro       Vocalia Esquís Raquetes: Javier García

  Vocalia Escalada: Gemma Font              Vocalia Bicicleta: Jordi Gallego

  Vocalia Coral: Isabel Sala                      vocalia Biblioteca: Maria Fernández

  Vocalia Premsa i comunicació: Alicia Figueras, Josep Maria Montoya i Victòria Sivill

   

 • Es van nomenar tres socis per l’aprovació de l’acta de l’assemblea.