Centre Excursionista del Penedèsc/ Pare Martí Grivé, 11

08720 Vilafranca del Penedès

telf. 938172241

a/e.  cep@terra.es

Horaris d'obertura del local :

dimarts, dimecres i divendres, de 20'30 a 22 h


última actualització de la web :  10/01/05

© CEP