Ayuntamiento - Concello de Cerceda (A Coruña)
Skip Intro
A historia de Cerceda remítese ós asentamentos celtas. Na actualidade non son fáciles de coñecer porque os traballos agrícoloas e a abundacia de caminos desvirtuou moitos deles. Proba da presencia celtga é un torqués de ouro atopado nas inmediacións do monte co Castillo, e que na actualidade está exposto no museo provincial de Lugo. Algúns dos costumes celtas, como a sacralización do lume ou o gusto polo exotérico, aínda se seguen mantendo no pouso da nosa cultura. Do paso dos romanos únicamente se sabe or algunhas cerámicas atopadas nun xacemento escabado a poucos kilómetros da capital. A idade Media, época de señoríos, conventos e foros, pouco deixa traslucir. E a época na que se construiron os cimentos dalgunhas das igrexas máis antigas. As terras que hoxe ocupa Cerceda, repartíanse entre os arciprestazgos de Soandres e Santiago. A poboación era aforada do clero. Pagaba o diezmo pola ocupación das terras e completaba a renda con varios xornais para labrar os campos que o convento explotaba directamente. Ata publicación da Idade Media non hay constancia escrita das terras de Cerceda . Cando a división de Galicia de 1822, quedou incluida no partido xudicial de Trastámara (Ordes), feito que se confirmou coa división de 1934 e o plande desenvolvemento comarcal de 1994 levado a cabo pola Xunta de Galicia. O diccionario xeográfico-estadístico-histórico de España, elaborado no ano 1850 por Pascual Mandoz, descríbenos un Concello composto por 600 casas espalladas, 2 escolas e mailos camiños. Os productos dos que vive esa pobiación son cerais, legumes froitas, liño, pastos e gando vacuno e de cerda. A principal fonte de turismo de Cerceda, ben marcada polo Parque Acuático, que se inaugurou fai tres anos. Este parque e único en Galicia e consta don diversas atraccións para os nenos. As principais atracción son os camicaces, inaugurados no pasado ano. Teñen unha altura de mais de 10 metros, e con diferente percorrido cada un. Tamén ten unha piscina con oleaxe, e diversas piscinas pa todas as idades. O parque esta constantemente vixiado por un grupo de socorristas, que farán que a vosa estancia sexa mais tranquila. A parte destas atracións, dispoñemos dun amplio campo de herba, onde os maiores poderán descansar mentres os rapaces están nas piscinas. Tamén dispoñemos de mesas onde se poden facer os xantares e pasar un día de picnic. En fase de construcción, está o parque botánico, que contará con arbores de todo tipo, así como diversas aves. PARQUE AQUÁTICO DE CERCEDA
A caza e maila pesca son outros dos principais atractivos que ofrece os montes e rios de Cerceda. Ríos troiteiros como o de Viduído, Paradela o Lengüelle, e montes da serra de Montemaior. Encóntrase unha amplia zoa de esparcimento no Monte Xalo, que comparte cos axuntamentos de Cuieredo e Carral. A súa sima mais alta, e a don Monte Anxelio, de 521 metros de altitude, que se localiza dentro do término de Cerceda. Un interesante paseo de montaña podese facer a Pena Cedeira(595 m.), sobre a aldea de Buzarelos, onde Carré Aldao viu un dolmen chamado popularmente Casa dos Mouros. A vista que se contempla desde o vértice geodésico deste monte e de gran espectacularidade. As feiras e mercados son os sábados segundo e último de cada mes, na capital municipal e o primeiro domingo e mailo terceiro, na Silva. Polideportivo Gonzalez Laxe Moi cerca da capital municipal, no lugar de Lavandeiras, atópase o pazo das Lavandeiras. Está rodeado dunha finca cerraca, onde hay outras construccións modernas afastadas do conxunto histórico, composto por un edificio retangular, unha fermosa capela e varios hórreos, ademais doutras dependencias mais pequenas. Na fachada principal, encima do muro encrustado, loce un escudo timbrado de coroa con catro cuarteis. Neles vese un castelo, un león, paos e faixas cruzadas e a banda engaiolada de dragantes dos Andrade. Un tal Xoan Álvarez Becerra consta entre os fundadores desta casa, apelido que tamén figura na Torre de Gontón. Ainda que non en tan boas condicións, coma o dantes, mantense en bo estado o Pazo da Torre de Gontón das Encrobas, moi cerca da iglesia desta parroquia. A torre -pola cal pleiteou co conceio da Coruña no 1395 o primeiro dos donos desta casa, Martín Becerra, da casa de Nebra- xa non existe, pero si un pazo centro da finca. Destaca no sinxelo edificio a escaleira da entrada o primeiro piso e un escudo; neste vense as oito becerras do linaxe dos Becerra e entre os emblemas aparecen repetidos dous. O famos naturista galego Vitor López Seoane estivo casado con Francisca iobó Álvarez, dona desta casa. No corriu a mesma sorte cos anteriores o Pazo do Boedo, en Queixas (parroquia que ten una sinxela, pero moi fermosa igrexia parroquial), onde so se conserva o edificio rectangular cun par de chimeneas e dous escudos -moi desgastados- a ambos estremos da fachada principal. A monumental chimenea en forma de torre que tiña nun dos seus extremos desapareciu. Sabese que Berbarda Osorio e Mirando, co seu fillo Xoan Becerra Osorio, fundaron a capilla próxima a esa Torre do Boedo no 1688.
O concello de Cerceda atópase no ángulo formado polas carreteras da Coruña a Carballo e Fisterra e maila N-550 da Coruña a Santiago. Limita o norte cos municipios da Laracha e Culleredo. O sur con Ordes e Tordoia, o leste con Carral e o oeste con Carballo, a cuio partido judicial pertence. As carreteras LC-400 e LC-401 salen en Sigrás da N-550 (A Coruña - Santiago) e atravesan o axuntamento de Cerceda, pasando pola capital municipal, a 20 kilómetros de Sigrás y a 30 de Antemil, antiga Vila do Campo da Feira, pero que hoxe en coñece como Vila con el propio nombre do axuntamento. De Cerceda sigue la LC-401 ata o cruce de A Silva. Aquí cruzase cas carreteras de Carballo a Ordes e de Cerceda a Santa Comba. Outra vía asfaltada sale de Cerceda cara a Xesteda, onde se xunta ca de Carballo a Ordes. Bienvenida del Alcalde: Estimados visitantes de Cerceda, me dirijo a ustedes para saludarvos y desearos que vuestra estancia en nuestro ayuntamiento agradable. Así, con esta página web intentamos mostraros aquellos lugares mas característicos y hermosos de nuestro Ayuntamiento, aunque como se puede apreciar, todo él se caracteriza por su frondosidad y belleza natural, resaltada por la amabilidad de su gente y la variedad y contraste de su paiseje. Así, como alcalde de este hermoso Ayuntamiento, os doy la bienvenida de parte del gobierno municipal así como de todos los ciudadanos cercedenses. Sabeis que en nuestra tierra siempre series bien recibidos y esperando que ésta no sea la única vez que nos visiteis. La historia de Cerceda, se remonta a los asentamientos celtas. En la actualidad no son fáciles de reconocer porque los trabajos agrícolas y la abundancia de caminos desfiguró muchos de ellos. Prueba de la presencia celta es un torqués de oro encontrado en las inmediaciones del monto del Castillo, que en la actualidad está expuesto en el museo provincial de Lugo. Algunos de los costumbres celtas, como la sacralización del fuego o el buen gusto por lo exotérico, aun se mantienen en las costumbres de nuestra cultura. Del paso de los romanos, únicamente se sabe por algunas cerámicas encontradas en un yacimiento cercano a la capital cercedense. De la edad media, época de señoríos, conventos y foros, poco dejaron translucir. Fue la época en la que se construyeron los cimientos de algunas de las iglesias mas antiguas. Las tierras que hoy ocupa Cerceda, se repartían entre los arzobispados de Soandres y Santiago. La población pertenecía al clero. Pagaba el diezmo por la ocupación de las tierras y completaba la renta con varios trabajos para labrar los campos que el convento explotaba diariamente.
Hasta las publicaciones de la edad Moderna, no hay constancia escrita de las tierras de Cerceda. Cuando en la división de Galicia de 1822, quedo incluida en el partido judicial de Trastámara (Ordes), hecho que se confirmó con la división de 1934 y el plan de desenvolvimiento comarcal de 1994 llevado a cabo por la Xunta de Galicia. El Diccionario geográfico-estadístido-histórico de España, elaborado en el año 1850 por Pascual Madoz, nos describe un Ayuntamiento compuesto por 600 casas dispersadas, 2 escuelas, mas los caminos. Los productos de lso que vive esa población eran cereales, legumbres, frutas, liño, pastos e ganado vacuno y porcino. Cerceda Fiestas del Carmen Fecha: 16 de Julio Fiesta de San Antonio Fecha: 13 de Junio Fiestas de Santiago Fecha: 25 de Julio Festa da Irmandade Se celebra en: Encrobas Fecha: 21 de Agosto Este año el día 21/8/2002 Varios: Por tercer año consecutivo se celebra una actividad con la que se pretende fomentar la convivencia entre los antiguos habitantes de la zona. El menú incluye churrasco, chorizos, pollo, bebidas y una queimada. La reunión estará amenizada por un grupo musical Fiestas de Carnaval Fecha: Martes de Carnaval Este año el día 16/2/2002 Queixas San Juan Fecha: 24 Junio Fiestas de Septiembre Fecha:primer fin de semana de septiembre La principal fuente de turismo en Cerceda, viene marcada por el parque Acuático, inaugurado hace tres años. Este parque, es único en Galicia y consta de diversas atracciones para los mas pequeños. Las principales atracciones son los camicaces, inaugurados en el pasado año. Tienen una altura de mas de 10 metros y con diferente recorrido. También consta de una piscina con oleaje y diversas piscinas para todas las edades. El parque esta constantemente vigiliado por un grupo de socorristas, que harán que vuestra estancia sea mas tranquila. Además de estas atraciones, disponemos de un amplio campo con hierba, en el cual los mayores podrán descansar mientras los niños disfrutan de las piscinas. Tambíen hay varias mesas en donde se puede comer y pasar un buen día de picnic. En fase de construcción, está un parque botánico, que contará con diversos tipos de árboles, y diversas aves. PARQUE AQUÁTICO DE CERCEDA La caza y la pesca son otro de los principales atractivos que ofrecen los montes y los ríos de Cerceda. Ríos trucheros como el Viduído, Paradela o Lengüelle, y montes de la sierra de Montemaior. Se encuentra una amplia zona de esparcimiento en el Monte Xalo, que comparte con los ayuntamientos de Culieredo y Carral. Su cima más alta, el monte Anxelio, de 521 metros de altitud, se localiza dentro del término de Cerceda.
Un interesante paseo de montaña se puede hacer a la Pena Cedeira (595 m.), sobre la aldea de Buzarelos, donde Carré Aldao vio un dolmen llamado popularmente Casa dos Mouros. La vista que se contempla desde el vértice geodésico de este monte es de gran espectacularidad. Las ferias y mercados son los sábados segundo y último del mes en la capital municipal y los domingos primero y tercero en A Silva. A pocos kilómetros del centro de Cerceda, se encuentra la única casa rural de nuestro ayuntamiento. Una casa rural de mas de cien años de antigüedad, que se encuentra en Buzarelos, en la parroquia de Rodis, estando en pleno centro de la naturaleza, por la cual, se pueden hacer diversas rutas de senderismo, estando a poca distancia del Monte do Castillo. Un Monte en el cual se encontraron restos arqueológicos, como el anillo que forma parte del escudo del ayuntamiento. A 10 km de la casa, está el único Parque Aquático de Galicia y a 35 km se encuentra la playa de Razo, cerca de Carballo. La Coruña se encuentra a 43 Km y Santiago a 50 km. A 4 km, está el centro comarcal de A Silva, que cuenta con piscina al aire libre y un amplio parque de recreo. O 28 de decembro de 1.994, inaugurouse en Cerceda este dedicado ós mouchos. Desde aquela e ata hoxe, conseguiuse completar unha colección de máis de cinco mil pezas. Nel, podemos atopar as mais variadas pezas sobre os mouchos, nas que se incluen esculturas, cadros de pintores galegos, libros e mesmo artigos de ourivería ou garabatas. Unha grande vidreira policromada, obra de D. Xosé Espona, sitúa un grande moucho na árbores do paraiso. O Museo conta ademaís con novas instalacions interactivas, onde os visitantes poderá ler, tocar e incluso exoitar todo o relacionado cos mouchos; ademais conta con paneis informativos con ilustracións das sete especias de mouchos, anécdotas e crenzas populares. Con soamente apertar un botón pódese oir o son dos mouchos e curuxas, así como estudiar, paso a paso, as pautas de alimentación que seguen e o seu ciclo biolóxico. Pequena Lenda Horario do Museo: Teléfonos de Martes a Sábado de 10 a 13:00 e de 16:00 a 19:00h. Luns e días laborables: CITA PREVIA Visitas colectivas: concertar cita no tlf: 981 68 62 15 de 10:00 a 13:00 h. Museo do Moucho 981 68 52 15 Concello de Cerceda 981 68 50 01 Museo do Moucho Concello de Cerceda Avda. de Galicia. nº 37 Edificio de Servicios Múltiples 15185 CERCEDA Muy próximo a la capital municipal, en el lugar de As Lavandeiras, se halla, primorosamente restaurado, el Pazo das Lavandeiras. Está rodeado de una amplia finca cerrada donde hay otras
construcciones modernas separadas del conjunto histórico compuesto por un edificio rectangular, una bonita capilla y varios hórreos, además de otras dependencias menores. En la fachada principal, sobre el muro enfoscado, luce un escudo timbrado de corona con cuatro cuarteles. En ellos se ve un castillo, un león, palos y fajas cruzadas y la banda engolada de dragantes de los Andrade. Un Juan Alvarez Becerra consta entre los fundadores de esta casa, apellido que también figura en la Torre de Gontón. Aunque no tan bien conservado como el anterior, se mantiene en buen estado el Pazo Torre de Gontón de As Encrobas, muy cerca de la iglesia de esta parroquia. La torre -por cuya altura pleiteó con el Concello da Coruña en 1395 el primero de los dueños de esta casa, Martín Becerra, de la casa de Nebra- ya no existe, pero sí un pazo dentro de pequeña finca cerrada Destaca en el sencillo edificio la escalera de entrada al primer piso y un escudo; en éste se ven las ocho becerras del linaje de los Becerra y entre los emblemas figuran repetidos dos. El famoso naturalista gallego Víctor López Seoane estuvo casado con Francisca iobó Alvarez, dueña de esta casa. No siguió la misma suerte que los anteriores el Pazo de Boedo, en Queixas (parroquia que tiene una sencilla pero bonita iglesia parroquial), donde sólo se conserva un edificio rectangular con un par de chimeneas y dos escudos -muy desgastados- en ambos extremos de la fachada principal. Una monumental chimenea en forma de torre que tenía en uno de sus extremos ha desaparecido. Se sabe que Berbarda Osorio y Miranda, con su hijo Juan Becerra Osorio, fundaron una capilla próxima a esa Torre de Boedo en 1688. PARA TODA LA FAMILIA Disfrute de las inmejorables instalaciones que le proporciona nuestro AQUAPARK, en el que podrá encontrar gran variedad de juegos acuáticos(toboganes, piscina de olas, jacuzzi, piscina infantil, cafetería parking, terraza, tienda, etc...) y todo un oasis de zona verde. Todo ello hacen del Aquapark de Cerceda un lugar ideal para toda la familia. TARIFAS (€uros) De lunes a Viernes Sábados,Domingos y Festivos Adultos 3,25 3,75 Niños de 5 a 12 años 2 2,5 Hasta 4 años GRATUITO GRATUITO ABONOS* SEMANAL (vál. t días) QUINCENAL (vál. 15 días) MENSUAL (vál. 30 fías) ADULTOS 17 28 46 NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS 11 19 28 Los abonos sirven para la cantidad de días que se indican y no tienen que ser utilizados días consecutivos. SERVICIO DE TREN: SERVICIO DE AUTOBUSES Santiago - Cerceda - Coruña Ordenes - Aquapark Coruña - Cerceda - Santiago Aquapark - Ordenes Coruña - Aquapark Aqupark - Coruña
Información: RENFE 902 240 202 Informacion: ASICASA 981 23 12 34 Akuapark Aquapark GRUPOS: Organizados con un mínimo de 30 personas, previa reserva. Tendrán una reducción del 20% sobre las tarifas aplicables según días y edades. Envíanos calquiera opinión, o petición a nuestra Radio. Fotos de la Radio Televisión Cerceda. Aun no esta disponible. Presentadores de todos los programas de la Radio Televison Cerceda. Contenido de los programas que emite Radio Cerceda En este apartado encontrarás todos los programas de la semana, que emite Radio Cerceda. Cerceda Hoy De lunes a Sábado, de 13 a 14:00:30 Informativo local, con todas las nuevas de la actualidad de nuestro ayuntamiento y de nuestro contorno. Lista Abierta 1 - 2 De lunes a Vienres, de 16:00 a 18:00 y de 18:30 a 20:00 Magazine de tarde, en el cual se cubre unha amplia variedad de musica, especialmente rock y folk. Informativos de Tarde De lunes a Sábado, de 18:00 a 18:30 Repetición del informativo de Cerceda Hoy Juego Limpio Xogo limpo Lunes y Jueves de 21:00 a 22:00 Repaso de las jornadas de futbol del fin de semana, de toda las competiciones, con especial seguimento a los equipos del Ayuntamiento. Las mañanas de Radio Cerceda. As mañas de Radio Cerceda. De lunes a Sábado, de 9:30 a 13:30 Magazine para las mañanas de Radio Cerceda. Hay una sección de cocina y se escucharán los mas actuales tema de actualiad. Nos vamos de marcha. Venres de 18:30 a 20:00 Programa dedicado a los sitios de movida mas cercanos, en el cual sonaran las últimas novedades de música Dance Charla con el Alcalde. Charla co alcalde. Jueves de 14:00 a 15:00 Charla con el alcalde, durante la cual se podrá llamar para hacerle sus consultas.
Noticias Cerceda nos Xornais Cerceda en los jornales, en la prensa Cerceda na prensa Cerceda en la prensa Un ofensivo y cambiado Cerceda intentará sorprender al Deportivo en el encuento de A Grela La Voz de Galicia 09/11/2002 + ampliar El ayuntamiento de Cerceda, impartirá clases sobre sexo. Las clases de sexología comenzarán a partir de marzo. El ayuntamiento se deshizo de todos los programas piratas, con crack y warez. El Cerceda tira por la borda una renta de dos goles frente al Betanzos La Voz de Galicia 02/11/2002 + ampliar El Cerceda recibe al Betanzos con vistas a poder recuperar el liderato La Voz de Galicia 01/11/2002 + ampliar Arteixo y Cerceda se juegan esta tarde el liderato de Tercera La Voz de Galicia 26/10/2002 + ampliar O pleno de Cerceda decide incluír a mellora do Acevedo no plan Miner La Voz de Galicia 26/10/2002 + ampliar Los ayuntamientos de la zona apenas cumplen con el Consello de Contas La Voz de Galicia 25/10/2002 + ampliar Os donos dos pisos defectuosos de Cerceda crearán unha coordinadora La Voz de Galicia 23/10/2002 + ampliar El Cerceda continúa como lider O cerceda continúa como lider La Voz de Galicia 22/10/2002 + ampliar El futuro llega a cada Rincón O futuro chega a cada rincon La Voz de Galicia 18/10/2002 + ampliar Cerceda solicita a construcción dun parque eólico no monte da Cerdeira Locales municipales de Cerceda tienen goteras y humedades Inminente adjudicación de las obras de mejora del eje Ordes-A9 y Cerceda-A Silva La Voz de Galicia 04/01/2003 El plan Míner financió la creación de siete empresa en O Acevedo La Voz de Galicia 04/01/2003 Un vecino de Cerceda idea un sistema para recoger el galipote La Voz de Galicia 28/12/2002 Aparece entre la basura de la planta de Sogama un cadaver que procedía de Vigo La Voz de Galicia 09/12/2002 El equipo del plan EQUAL de Cerceda atendio desde Julio a 194 personas La Voz de Galicia 18/12/2002 El Cerceda recupera el liderato después de golear al Arousa La Voz de Galicia 07/12/2002
Empeza a tempada inaugural La Voz de Galicia 11/01/2003 La inauguración del cento médico de A Silva marca el comienzo de la carrera hacia las urnas La Voz de Galicia 11/01/2003 El Concello de Cerceda retoma las obras que llevarán a la construcción del Ecomuseo en el Centro Cívico. El Concello de Cerceda contará en breve con un Ecomuseo, único en toda la Costa da Morte. Un Museo que estará dedicado integramente a Cerceda. Cosntará de dos plantas, en las cuales, se podrá repasar toda la historia de nuestro pequeño pueblo, así como la evolución de nuestra agricultura, ganadería, industría, población... Este Museo, estará dotado con ejemplares de la fauna en 3 Dimensiones y se podrá ver la historia interactivamente. Con este proyecto, suplir la carencia de playas en nuestro ayuntamiento y crear asi una forma de turismo cultural. El Museo, se situa al lado del Parque Acuático y constará con una amplia zona verde, que formará el jardín botánico, en el que se podrán ver diveras aves y árboles. Aprobación de expediente administrativo, referente al Ecomuseo de Cerceda Por resolución de Alcaldía do 23 de maio de 2002, aprobouse o prego de cláusulas administrativas particulares, por medio de concurso con procedemento aberto, para a contratación da obra, incluído proxecto técnico, dun ecomuseo. A través deste anuncio exponse ó público o prego de cláusulas administrativas particulares para que durante o prazo de 8 días soltos, contados a partir do día seguinte ó da súa publicación, se poidan presenta-las reclamacións que se estimen oportunas contra este, que, de se presentaren, serán resoltas polo mesmo órgano que o aprobou. Ó mesmo tempo, e para o caso de que non se presenten, convócase licitación de acordo coas seguintes condicións: 1.-Entidade adxudicataria: Concello de Cerceda. 2.-Proxecto: ecomuseo. 3.-Orzamento base de licitación: 108.182,18 euros. 4.-Prazo de execución: 6 meses. 5.-Clasificación: non se esixe. 6.-Tramitación, ordinaria, procedemento aberto e forma de adxudicación o concurso. 7.-Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de Cerceda. 8.-Lugar e prazo de presentación de ofertas: Rexistro Xeral do Concello, de 9.00 a 14.00 horas, ou por correo dentro dos vinteseis días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio no BOP ou DOG. 9.-Garantías. a) Provisoria: 2.163,64 euros. b) Definitiva: 4% importe de adxudicación 10.-Apertura de ofertas: o terceiro día hábil seguinte ó que remate o prazo de presentación de ofertas, ás 12.00 horas, no Concello de Cerceda. O alcalde, José García Liñares.
El Parque Empresarial En Cerceda se ha contruido un parque empresarial con el máximo nivel de servicios y el más bajo precio existentes en nuestra Comunidad Autónoma. Con una superfice total de 7 hectáreas, este parque empresarial está dividido en 23 parcelas de entre 950 y 11.000 m2 con todos los servicios necesarios para la instalación de cualquier actividad: electricidad, agua corriente y alcantarillado, telefonía por fibra óptica, etc.. y las próximas instalaciones de gas natural y terminal de carga de ferrocarril; unidos a las excelentes comunicaciones que se están construyendo, los bajos precios del terreno y las magníficas subvenciones a las que puede acceder, hacen de este parque empresarial una muy intereseante alternativa para la puesta en marcha de empresas. Este parque empresarial está promovido por Xestur y el precio por m2 es de 23.95€ (3.985 pts). El entorno del parque do Acevedo , como se llama el lugar donde se implanta , es también un elemento a destacar; está situado cerca del área urbana, en la naturaleza cercedense rodea a las parcelas industriales. Actualmente, debido a la buena acogida que el parque empresarial está teniendo la posibilidad de la ampliación del mismo, lo que ya ha sido apuntado desde la Consellería de Industria. Además del parque empresarial, el municipio de Cerceda cuenta con una importante cantidad de suele para uso industrial a un precio inferior a los 3.60€/m2 (700 pts/m2); estos terrenos se encuentran colindantes con el parque empresarial y son gestionados directamente por el Ayuntamiento. Como consecuencia del próximo agotamiento del yacimiento de lignito y el consiguiente cierre de la explotación minera, Cerceda ha recibido de la Unión Europea la clasificación de municipio RECHAR. Esta clasificación representa la obtención de una serie de apoyos, canalizados a través del Ministerio de industria (M1NER), orientados a la reindustrialización del municipio, como son subven- ciones a fondo perdido, becas de estudios, becas para formación ocu- pacional y desarrollo de la red de comunicaciones con el exterior. El punto más importante de esta declaración se concreta en una línea de ayudas a fondo perdido orientadas a la inversión. Gracias a estas ayudas, las empresas que se implanten en Cerceda recibirán hasta e150% del total de la inversión que realicen (máximo permitido por la ley). El pasado mes de abril se alcanzó un acuerdo con la Consellería de industria, quien informa sobre esta subvención al M1NER, por el cual se asegura un mínimo del 45% de subvención a fondo perdido para las empresas que se puedan acoger a esta ayuda.
Pero esta subvención, si bien la más importante, no es la única a la que se puede acceder desde Cerceda; el Ayuntamiento ha puesto en marcha su propia línea de ayudas, por las cuales se promo- ciona la contratación de mano de obra municipal con hasta 500.000 Ptas. por empleado. Esta ayuda es compatible con la del M1NER y, por tanto, acumulable. independientemente de estas ayudas, desde Cerceda se puede acceder a todas las demás existentes en la Comunidad Autónoma, el Estado español o la Unión Europea, en función de las Circunstancias particulares de cada proyecto. Toda la información referente al desarrollo industrial del municipio ha sido canalizada a través de la Oficina de Captación de Inversiones y Proyectos (O.C.I.P.). La O.C.I.P. ha sido creada por el Ayuntamiento de Cerceda con la intención de ofrecer un apoyo a la empresa rió promotor de modo que se le facilite la materialización de sus proyectos empresariales. Esta oficina acompaña al empresario en todos los pasos y trámites necesarios para la realización de su proyecto. Desde el diseño y concreción de la idea, hasta la constitución y puesta en marcha de la actividad, pasando por la elaboración del plan de viabilidad y la búsqueda activa de subvenciones y ayudas públicas. Para ello cuenta con un importante centro de documentación y asesores profesionales experimentados en la puesta en marcha de iniciativas empresariales. La O.C.I.P. es el punto de partida en Cerceda de cualquier empresa que tenga la intención de iniciar sus actividades en el municipio. Comunicación Cerceda está situado en una localización muy céntrica, en el triángulo formado por A Coruña, Santiago y Carballo, pero sus comunicaciones con estos lugares son, .actualmente, mejorables. Afortunadamente, gracias a un convenio firmado entre el MINER y la Xunta de Galicia, se va a dotar a Cerceda de una importante red de comunicaciones que unirá el municipio con las principales vías de comunicación nacionales y autonómicas. En concreto, se construirán tres vías rápidas, una de las cuales podrá desdoblarse en autovía: Cerceda- POCOMACO; Cerceda-A6 y Carballo-órdes. La primera de ellas es la que se encuentra en un estado más avanzado de todas; se trata de una vía rápida que, partiendo del núcleo urbano de Cerceda, unirá éste con el polígono de POCOMACO; en este caso, el proyecto de trazado ya está elaborado y se iniciarán las obras este año. La segunda vía partirá de la anterior para comunicar el municipio con la autovía de Madrid (A6), conectando con ésta a la altura de Ledoño -Uxes.
En tercer lugar se construirá una autovía que atravesará Cerceda cruzando desde Carballo hasta órdes, con 10 que el municipio quedará conectado con la A55 (A Coruña-Carballo) y con la A9 ( A Coruña- Santiago-Vigo) . Finalizados estos viales, Cerceda gozará de una de las mejores situaciones para la implantación de una actividad empresarial, en donde se conjuntarán, en un radio de 20 minutos, A Coruña, Carballo, Ordes, el aeropuerto de Albedro, el aeropuerto de Labacolla y el puerto de A Coruña. Jose Manuel frenó al Bergantiños en Cerceda Constituida la plataforma Nunca Mais en Cerceda El pleno de Cerceda zanja un viejo litigio por la ocupacion de una finca El avance del PGOM estará dos meses a exposicion pública El Cerceda y el Rápido de bouzas realizaron un gran encuentro de fútbol en o Roxo El Cerceda logró el título de campeón de invierno en Tercera División As Encrobas es hoy un mordisco en la tierra de tres kilómetros de largo por uno de ancho en el corazón del municipio de Cerceda. Una empresa, Lignitos de Meirama, explota ese bocado de carbón desde la década de los ochenta. Dicho de otro modo, esa mina fue en un tiempo una muela picada, escenario del suceso más revolucionario que escuchó Galicia en toda su historia. El pasado 15 de febrero se cumplieron 25 años de la revuelta de As Encrobas. Amparándose en un expediente de expropiación para una explotación minera, lignitos de Meirama quiso hacerse con las propiedades de los vecinos de la zona a precios irrisorios. No pudo. Se hizo con las tierras, pero como Dios manda. Con la mina desaparecieron todas las adeas situadas en el fondo del valle. El relato de los hechos arranca en la década de los sesenta, cuando un empresario gallego, Epifanio Campos, descubrió que el valle de As Encrobas, a treinta kilómetros de A Coruña, en una encrucijada de caminos entre As Mariñas, Bergantiños y Ordes, escondía lignito y no había que llegar al infierno para encontrarlo. Nadie pensó entonces que con los años, sin llegar a pegar el primer zarpazo al monte, se tocaría el infierno.
A principios de los setenta, Fenosa envió a un hombre al lugar, que se encontró que, efectivamente, bajo los adoquines y cimientos de una aldea en la que vivían 250 familias había un tesoro. Se reunió con los vecinos y puso precio a sus propiedades: 10.000 pesetas el ferrado (645 metros cuadrados). O eso, o nada. «Más negro que el carbón era la conciencia de aquel hombre», recuerda una mujer que estaba allí. Otro que incordió fue Franco. De la mano de su Consejo de Ministros aprobó la expropiación forzosa por vía urgente del enclave de la mina.Las casas, el pasado y el futuro y las tierras de labranza de aquella gente se resquebrajaba como un castillo de naipes bajo sus pies. Había que hacer algo y se organizaron. Buscaron apoyos y los encontraron en Comisións Labregas y en Moncho Valcarce, el párroco de Sésamo que tras aquéllo fue conocido como el cura das Encrobas La resistencia de aquel pueblo contagió de revolución a los sectores progresistas gallegos, que aprovecharon el momento para exigir el fin del secular abuso que soportó el rural gallego. Más de 8.000 personas pasearon por A Coruña tras una pancarta que rezaba así: «A terra é nosa e non de Fenosa». Luego llegaría la muerte de un joven estudiante de la Universidad Laboral de A Coruña. Una noche subió al tejado del centro para colocar un cartel en apoyo a los vecinos de As Encrobas. No vio un cable de alta tensión que volaba a un metro de la uralita, lo rozó y murió electrocutado. Tras varios intentos por parte de la empresa de tomar las tierras, la mañana del 15 de febrero de 1977 se abrió de par en par con el aire lleno de insultos y un pisotón de doscientos miembros de la Guardia Civil. Enfrente, no mucho más de 400 vecinos dispuestos a impedir que el ingeniero de Fenosa alcanzase las tierras afectadas. De llegar a ellas, su lucha acabaría en ese momento
Las mujeres fueron enviadas al frente, en primera línea. La estrategia fue ideada por los cabecillas de la resistencia, convencidos de que a ellas no les harían daño. Acertaron. La Guardia Civil, afortunadamente capitaneada por un hombre de palabras más que de armas, se alineó frente a ellas con las escopetas descargadas y la furia a medio gas, lo que evitó una tragedia. Eso sí, hubo golpes, empujones y más de cuarenta detenidos. Nada comparable a lo que podría haber pasado de tomar las riendas del asalto «un sargento de la zona, malo como la quina Si a la Guardia Civil le dan alas, nos matan allí mismo», recuerda uno de los presentes. Otro de los que terminaron con sus huesos en la cárcel fue Manuel Gende, que entonces tenía 60 años. Vive a un kilómetro de la mina, en una casa que levantó con el dinero de la expropiación. «Ó final, díronnos pouco, pero querían as nosas terras regaladas», asegura. Muy cerca de la vivienda de Manuel está la de Carmen Pena, que todavía llora al recordar la mañana del 15 de febrero del 77. Pide fotos para sus nietos y dice que los «sentimientos y sufrimientos que pasamos no se pagan con dinero». Eso sí, reconoce que algunos vecinos salieron en canoa: «Los que tenían un par de ferrados apenas sin cultivar y recibieron el dinero, ganaron». Aquella gran batalla llegó a las portadas de los periódicos de todo el mundo. Sólo faltaba que Fenosa diera marcha atrás y accediera a negociar con los propietarios de las tierras. Como así hizo. De las 10.000 pesetas que se pagaban por ferrado en un principio, el precio se elevó a 350.000, en algunos casos. Además, la empresa acogió en su nómina a muchos vecinos y construyó viviendas en las inmediaciones de la mina. Muchos gallegos vieron en aquel grito el primer triunfo de la Galicia labriega, secularmente explotada. Este apoyo ciudadano, llegado desde todos los rincones del mundo, propició la renuncia de la vía expropiatoria por parte de la empresa y la apertura de negociaciones Hoy, la mina se agota. La central térmica de Meirama echa mano de otros yacimientos para alimentar sus calderas. Hay voces que piden que, una vez explotado el agujero por completo, la zona se convierta en un gran lago destinado a los deportes náuticos.
Los terrenos en los que se efectuará la implantación del futuro "Circuito galego de Velocidades", se encuentran situados a caballo de los Concellos de Cerceda y Laracha, concretamente a 1,5 Km. al Noroeste de Campo da Feira y junto a la Carretera Comarca que une ambos Concejos. Los lindes de los terrenos afectados por la implantación son de forma irregular, pero asimilables a un rectángulo de 2.200 m. de longitud y unos 1.200 m. de anchura, situado paralelamente a la Carretera Comarcal que en esta zona discurre con una orientación NO-SE. La topografía es suave, con pendiente también No-SE, y va desde la cota 475 a la 415 con una zona central bastante llana sobre la cota 430. La vegetación es de tipo matorral, aunque existen pequeñas zonas boscosas que se intentarán preservar e incrementar en lo posible. A efecto de poderlas incluir en las Normas Subsidiarias de Planeamiento, actualmente en redacción en el Concello de Cerceda, se ha procedido a una zonificacion de los terrenos afectados por la implantación del Circuito. Se describe sucintamente a continuación cada una de estas zonas. Se han previsto tres Accesos Peatonales al recinto del Circuito cada uno de ellos próximo a una Zona de Aparcamiento y el otro junto a la Zona de Acampada. El público podrá recorrer todo el perímetro de la pista aunque la zona de visión más privilegiada se sitúa en el ya mencionado anfiteatro natural que forma todo el linde Suroeste de la finca. Se han previsto tres zonas de posible emplazamiento de tribunas en el futuro. en puntos de máxima es- pectacularidad y amplia visión sobre el trazado. El interior del trazado se reserva ¡l la Organización accediendo a él mediante dos puentes sobre la pista en los extremos Este y Oeste. Ya en el interior se sitúan los aparcamientos. Paddock Torre de Dirección de Carrera, Parques Cerrados, etc.. que constituyen la infraestructura necesara para la organización de las competiciones. El desarrollo de esta infraestructura está previsto efectuarlo por fases, por o que es prematuro dar datos concretos sobre sus características y dimensiones.
El trazado que se está proyectando para el "Circuito Gallego de Velocidade.", partiendo de las premisas marcadas por las autoridades deportivas gallegas, es un trazado polivalente. capaz de ser homologado tanto por la F.I.S.A (Federation Internationale du Sport Automobile) como por la F.l.M. (Federation Internationale Motocyicliste) a efecto de poder organizar todo tipo de competiciones al más alto nivel. Tanto las catacterísticas geométricas de la pista longitud anchuras, pendientes acuerdos, etc.) como las de los elementos de protección y seguridad, (Lineas de Protección Arcas de Escape, etc.) clumplirán los parámetros correspondientes a la Fórmula 1, por ser los mas exigentes y englobar la totalidad de la normativa correspondientes al resto de categorías así como los requisitos requeridos por la F.l.M. al respecto. Asumiendo otra de las particularidades solicitadas por el promotor tanto por el número de tramos rectos, como por su longitud, el trazado será el trazado será eminentemente rápido y precisará de una conducción muy técnica y delicada. Es un trazado muy "continuado" en el sentido que la Forma de abordar un tramo va a condicionar mucho las posibilidades de trazar correctamente los siguientes. Se van encadenado tramos rectos de diversa longitud con Curvas muy variadas, tanto de radio contante como creciente que Obligarán a los pilotos a demostrar todas sus habilidades dado que se pretende Que se pretende "primar" a la conducción sobre la mera potencia De los vehículos. Al margen de una velocidad media elevada, se ha buscado Buscado en el diseño del trazado, que exista un número importante de puntos de posible adelantamiento. Hay que resaltar que al margen de las habituales Medidas de seguridad comunes a todos los circuitos de reciente ejecución, el Circuito Galego se va a caracterizar por la amplia visibilidad de que van a disponer los pilotos en el transcurso de las pruebas.
Es la zona de mayor dimensión (109,24 Ha) y en la que se situará, como su nombre indica, el Recinto cerrado del Circuito, así como las explanadas de acceso peatonal y en su linde la Carretera Perimetral que en forma de anillo circunvalará toda la instalación conectando entre sí las zonas de aparcamiento, Accesos, zona de acampada, etc. Las franjas de terreno que quedan entre el cerramiento del recinto y la carretera, se reservan para el aparcamiento de autocares y motos. Se han previsto dos grandes zonas de aparcamiento, no tan sólo para satisfacer las necesidades habituales de la instalación, sinó también capaces de observar las grandes puntas de acceso de público que puede provocar la celebración de una competición de nivel internacional. La zona de Aparcamiento 1 se sitúa al costado norte de la Carretera para dar cabida en especial al público de las tribunas de recta. Tiene una superficie de 334.150 m2, lo que supone una capacidad aproximada de 12.000 turismos. La Zona de Aparcamiento 2 se sitúa en el extremo NO, dando apoyo a toda la Pelouse superior, y con sus 288.000 m' permite el aparcamiento aproximado de 10.000 turismos. Esto supone un total de 22.000 turismos, que contando a un promedio de 3 pasajeros por vehículo más los autocares y las motos, pueden suponer aparcamiento para unos 100.000 espectadores. Todos los acontecimientos deportivos ligados al mundo del motor, atraen a un volumen importante de público, eminentemente joven, que sigue habitualmente las pruebas, y que necesita un sistema de alojamiento que se adapte a su economía. Para evitar esta invasión de roulottes y tiendas de campaña, que esporádicamente se produce en el perímetro de las instalaciones, causando daños a propiedades ajenas y problemas a la Organización, se ha previsto una zona de 186.000 m2, situada en la esquina Sur de la implantación, y que puede dar cabida a unas 3.000 o 3.500 tiendas de campaña. Se prevee dotar a esta zona de la infraestructura sanitaria indispensable.
Con el mismo fín que en el punto anterior, pero subiendo unos escalones en la capacidad adquisitiva, se ha previsto una Zona Hotelera con capacidad sobrada para la futura implantación de dos Hoteles de mediano tamaño. La superficie de esta zona es de 230,050 m2 La topografía es suave, con pendiente también No-SE, y va desde la cota 475 a la 415 con una zona central bastante llana sobre la cota 430. La vegetación es de tipo matorral, aunque existen pequeñas zonas boscosas que se intentarán preservar e incrementar en lo posible. Se pretende mediante esta zona, resolver las prehiddens necesidades de implantación (le Empresas comerciales relacionadas con el mundo del motor, que les interese disponer de locales en la proximidad del Circuito, así corno situar aquí la infraestructura comercial de apoyo tanto a la Zona de Acampada de Acampada Como al mismo circuito, a base de pequeños negocios de alimentación tipo Comida rápida supermercado Esta zona, en el extremo SÉ y tiene una superficie de 72.250 m2 Estas zonas se preveen para permitir en el futuro la implantación de cualquier uso futuro, en función de la implantación de la instalación. Su superficie total es dede 508.050 m2 La empresa insite en que el humo no procede de las balsas de fuel del Prestige La Voz de Galicia 29/03/2003 + ampliar Limeisa mantiene una dura lucha contra la combustión de mineral en el yacimiento La Voz de Galicia 29/03/2003 + ampliar Un incendio en la mina, desata la contaminación en Meirama La Voz de Galicia 28/03/2003 + ampliar El seprona investiga la combustion de carbón en la mira de Meirama La Voz de Galicia 28/03/2003 + ampliar El líder descontento. Pese a arrasar en Tercera, en Cerceda cuestionan los métodos del técnico La Opinion - A Coruña25/03/2003 + ampliar El PP de Cerceda rechaza la actitud de Doble juego del alcalde en el conflicto de las balsas de fuel La Voz de Galicia 15/02/2003 + ampliar La nueva balsa de Areosa está pendiente de los trámites administrativos La Voz de Galicia 14/02/2003 + ampliar Un vecino de Cerceda fallece al ser arrollado por un coche La Voz de Galicia 13/02/2003 + ampliar El avance del PGOM de Cerceda está sin adapatar a la nueva Lei do solo La Voz de Galicia 13/02/2003 + ampliar La nueva balsa de fuel de Areosa estará terminada en 12 días La Voz de Galicia 13/02/2003 + ampliar
Las balsas de fuel de Meirama podrían trasladarse al vertedero de Areosa La Voz de Galicia 12/02/2003 + ampliar Cerceda prohíbe seguir almacenando fuel en Meirama por la presión vecinal La Voz de Galicia 06/02/2003 + ampliar Jose Manuel frenó al Bergantiños en Cerceda La Voz de Galicia 03/02/2003 + ampliar Constituida la plataforma Nunca Múis en Cerceda La Voz de Galicia 01/02/2003 + ampliar El pleno de Cerceda zanja un viejo litigio por la ocupacion de una finca La Voz de Galicia 01/21/2003 Grandes fiestas en Queixas 2003 Grandes festas en Queixas 2003 sabado 21 de junio Fiestas del San Juan (san xoan) A las 13:00 h. Misa Solemne A las 14:00 h. Actuación de grupos de danzas A las 14:30 h. Actuación de agrupaciones musicales A las 18:00 h. Trofeo de Fútbol A las 22:30 h. Verbena nocturna con la espectacular orquesta Abanico viernes 5 de septiembre As 22:00 h. Apertura de las fiestas de Septiembre con una gran churrascada en el campo de la fiesta A las 23:00 h. Sensacional verbena nocturna con la actuación de la orquesta.CHARLESTON BIG BAND Sábado 6 de septiembre A las 09:00 h. Tracas y Alboradas A las 13:00 h. Misa Solemne A las 14:00 h. Actuación de grupos de danzas A las 14:30 h. Actuación de agrupaciones musicales A las 18:00 h. Trofeo de Fútbol A las 22:30 h. Verbena nocturna con la espectacular orquesta Olympus Domingo 7 de septiembre A las 13:00 h. Misa Solemne A las 14:00 h. Actuación de grupos de danzas A las 14:30 h. Actuación de agrupaciones musicales A las 18:00 h. Trofeo de Fútbol A las 22:30 h. Despedida de las fiestas con sesión de bombas y fuegos artificiales. Bar Pallas, Calvario - Queixas 981 69 30 44
Aldeas de Encrobas:Arroyo Belsar Castelo Ctra. Mesón Enfesta Gontón Gustovedro Loureiro Lousa Lucín Morzós Pontoxo Quintán Cosmade Tinajas Vidual Villanueva aldeas de Cerceda: Acevedo Albarda Alto Antemil Av. Coruña Av. Galicia Av. Meson
Buenos Aires Cachizo Campo Feria Cancela Candendo Carballal Coence Cortella Coto
Cruce Esperón Fins Fontaiña Foxo do Galo Galiña Gándara Gandarouta
Guntín Lavandeiras Leiranfesta Outeiro Parada Pedreira Penedo
Piñeiro Pumar Rego da Iña Regueira Rivasoutas Rúa Castelao Seoane Silva Oscura Sobre da Fonte
Tierno Galván Trigueira Vila da Iglesia Vilar Xermar aldeas de meirama:Barroso Brozo Capela Casanova Castelo
Feitosa Figueira Gandara Longo Meirama Pazo Pedamua Picardel
Picota Rio Rozadoiro Travesia Vilares Aldeas de Xesteda: Boimil Brea Cabalar Calvo
Campo de Xesteda Carracedo Costa Espiñeira Fraga Gándara Liñares Londoño Orxeira Picota Santa Comba
Soagra Sucastro Ximareo
aldeas de rodis: Abeleira A Silva A Tablilla Atrio Barreiro Belir Braña
Brazal Buzarelos
Cabadas Carballal Carballás Carballeira Carril Cerdeira Cerque Cobas das Andes
Folgar Gosende Loureiro Lugar de Rodís Mixón Ouriño Pasaxe Pazos Piñeiro Salgueiro
Sandián Sartego Sucadio Tasende Toural Uzal Vilamarta Vilameán Vilarbello Xende
aldeas de queixas Abelleira Astande Barroso Boedo Calvario Casaldabre Lagoa Lodeiro Pau do Lobo Pedregal Penzo
Portobrea Portofranco Recegulfe Redondelo Sabugueiro San Vicenzo Telleiro Tourio Uval Vilarbello Vilar de Queixas Virís
El alcalde de Cerceda regresó de Suiza Limeisa sofocó la combustión del mineral de la cantera de Meirama La Xunta no hará el trasvase de Limeisa a Areosa de forma inmediata La marea negra empieza a desaparecer de la costa El Cerceda allana el camino para su segundo titulo en Tercera El Cerceda se enfrenta al Depor B, su rival directo en el campeonato O pleno de Cerceda aprobou un orzamento que supera os 9,3 millons «El Cerceda no renunciará al ascenso a Segunda División B» -El mandatario recuerda como anécdota que el equipo disputó las dos primeras fases de ascenso a la categoría nacional coincidiendo con las elecciones como ocurrirá esta vez CASAL José García Liñares, alcalde de Cerceda y ex presidente durante siete temporadas, asegura que el equipo militará en Segunda División B si consigue el acenso. La formación, que se fundó un 10 de agosto de 1968, está a punto de lograr su segundo galardón en Tercera División y disputar su tercera fase de ascenso a Segunda B.
>_Está claro que sí. Después de derrotar al Deportivo B el objetivo está más cerca. _¿Lo primordial es entrar el en «play off»? _Lo tenemos prácticamente al alcance de la mano. Lo normal es disputar la fase previa a Segunda Nacional B. _¿Subirá el equipo si consigue el objetivo? _ Rotundamente sí. El Cerceda no renunciará al ascenso a Segunda División Nacional B de fútbol. Además por ser campeón podremos disputar por primera vez en la historia del equipo la Copa del Rey. _¿Estuvo cuestionado el técnico Juan Carlos Rodeiro? _No, rotundamente no. No tiene sentido, porque el Cerceda está líder y está realizando el mejor fútbol que yo recuerdo. _¿Seguirá Rodeiro? _Es un tema que, por ahora, no hemos hablado. Pero desde luego él es el primer candidato, independientemente de que se ascienda a Segunda División B o no. La vinculación de Rodeiro con el Cerceda fue por esta temporada. Después tendremos que hablar las dos partes. _¿Será la tercera vez que juegue la fase de ascenso? _Sí. Lo curioso de la situación es que en la primera fue cuando salí elegido alcalde en las elecciones municipales (1995-96), en la segunda fui reelegido (1998-99) y ahora coincide con los comicios. Alguien me dijo que lo tenía programado. José M. Ferreiro (carballo)
El circuito de velocidad va despacio Las instituciones se dan un ultimatum para sacar adelante la construcción de Cerceda, una obra proyectada a comienzos de los años noventa y paralizada en varias ocasiones «El nuestro podría ser un Cheste más» El mismo padre que Montmeló y Valencia El proyecto del circuito de Cerceda da más vueltas en los despachos que Schumacher en Le Mans. Trece años después de germinar el proyecto tan demandado por los aficionados al motor, las instituciones se han comprometido de forma reiterada en los últimos meses para darle el empujón definitivo. Antes que el «No a la guerra» o el «Nunca Máis», se hicieron populares las pegatinas de «Circuito galego Xa», pero el paso de los años ha convertido el imperativo «xa» en un desesperante «todavía». Aún queda mucho camino por recorrer. El ayuntamiento de Cerceda sólo cuenta hasta la fecha con el diez por ciento de los terrenos necesarios, y tendrá que discutir las expropiaciones con casi quinientos vecinos. Antes de ese paso, el Consello de la Xunta debe dar bandera verde al proyecto (el Plan Sectorial de Incidencias Supramunicipal), que está a punto de recibir en Santiago. Será el principio del fin del exilio de los jóvenes pilotos gallegos, nombres que, incluso respaldados por entidades de peso, se han visto obligados a emigrar a Braga, Oporto o Madrid para poner sus vehículos a punto.En el dilatado parto del circuito cercedense, esta localidad ha tenido que competir con otras poblaciones gallegas, como Silleda, Barro y Verín. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, despejó los dudas a finales de 1999 mientras inauguraba un polígono industrial. « A la ville de... Cerceda », vino a decir, y el resto de
candidatos dejó de moverse. A principios de año, el conselleiro de la Presidencia, Jaime Pita, se comprometió con que el proyecto «se iniciará antes de que finalice la legislatura». Hace dos semanas, la conselleira de Familia, Muller e Voluntariado, Pilar Rojo, reiteró el impulso de la Xunta recordando que la construcción fue «un compromiso electoral del presidente Manuel Fraga».Durante años se habló del inminente circuito gallego como la referencia de motor en el noroeste español. Pero la construcción en Cerceda puede ser la primera carrera del circuito: el ayuntamiento leonés de La Bañeza acaba de recibir el placet de la Junta de Castilla y León para construir un recinto similar, una pista de 4.200 metros cuadrados para la que donará doce millones de euros. De este modo, el mercado del motor podría dividirse y los beneficios no ser tan suculentos. En Cerceda, el ayuntamiento dispondrá los terrenos y la Xunta de Galicia financiará las obras. El propio alcalde de Cerceda confía en implicar al edil de A Coruña, Francisco Vázquez, con 900.000 euros (150 millones de pesetas) en cuatro años, por considerarla una de las ciudades más beneficiadas. Hasta la fecha, Cerceda ya ha gastado más de 800.000 euros entre el diseño del circuito y los distintos procesos burocráticos, un coste muy elevado para la situación actual: un circuito dibujado en un papel.
Para él es algo personal. Junto a los miles de aficionados gallegos al motor, José García Liñares, alcalde de Cerceda, abandera un proyecto que ha dejado por el medio varios miles de euros y algún despido por mala gestión. El circuito reportará un cambio radical a la zona. «Habría un acceso desde la autopista de Carballo y otro desde la del Atlántico, con lo que Cerceda quedaría muy bien comunicado». «Junto al circuito nacería una infraestructura muy importante de hoteles y demás servicios», añade, sin olvidar los datos económicos. «Cuando se inauguró Cheste, ese fin de semana hubo 210.000 personas, y calculaban los beneficios dejados en Valencia esos días fueron de cinco mil millones de pesetas -destaca-, a fin de cuentas, el nuestro podría ser un Cheste más, no es una zona poblada pero vendrían de Portugal y del norte de España». El ingeniero Jaume Noguet fue el creador del trazado del circuito de Cerceda, el mismo que diseñó los asfaltos de Montmeló y Cheste. Desde Barcelona, su archivador le ayuda a recordar el dibujo que trazó pensando en el que debería ser el primer circuito de Galicia. «Creo que es un diseño bonito, con apuradas de frenadas y muy divertido -explica-, la primera curva ya te obliga a entrar lento, en Valencia, por ejemplo, hice que la reducción comenzase en la segunda curva». Para el propio Noguet, el circuito nasciturus de Cerceda es más técnico que el de Cheste. «Porque en Galicia llueve más, es muy húmedo, y prima más las habilidades técnicas que la velocidad, yo diseño el circuito en función de la velocidad que quiero que haya, ajusto la trayectoria a esa velocidad y el resultado es el trazado final», explica.
Para Germán Castrillón, una de las principales referencias en el motor gallego, la consecución definitiva de un circuito de estas características es vital. «Sería importantísimo dejar de desplazarse a Portugal a correr campeonatos o entrenar, incluso para los rallies es muy importante porque permitiría probar los coches -indica-, hoy el que quiere hacer algo tiene que salir de Galicia».¿Sería Cerceda el germen definitivo para el nacimiento de un piloto gallego en la élite mundial del motor? «Habría muchas más posibilidades, o incluso aunque no sea gallego, a lo mejor vemos entrenar aquí a un campeón del mundo», responde Castrillón.Otro de los impulsores del circuito gallego es Juan Manuel Casares, diputado del PP por Pontevedra en el Parlamento Gallego y aficionado a las disciplinas del motor. «Soy el único parlamentario que practica motor, lo que te crea unas obligaciones para con estos deportistas». Contento con la política de infraestructuras deportivas (polideportivos y piscinas en su mayoría), Casares reconoce que «si el circuito no se construye no se habrá completado esa política». «Yo me he presentado en esta última elección con un compromiso explícito renovado, en mi programa está el circuito», añade.El parlamentario reconoce la impaciencia de los aficionados: «El grito aquel del Circuito Galego Xa era muy comprensible, el presidente está en clave personal llevando ese proyecto y la conselleira está absolutamente en la línea de que en días se produzcan novedades importantes en este sentido». El circuito de Velocidad va despacio La Voz de Galicia 11/04/2003 + ampliar Cerceda asistirá mañana a la segunda parte del espectáculo de Estrellas Menudas La Voz de Galicia 11/04/2003 + ampliar La Feira das Nenas tendrá un mercado medieval y un concurso cabalar La Voz de Galicia 11/04/2003 + ampliar La contaminación por la combustion del mineral de Limeisa fue mínima La Voz de Galicia 08/04/2003 + ampliar El Cerceda no renunciará al ascendo a Segunda División B
Tercera Division Grupo 1 Clasificacion y Resultados del C.C.D. Cerceda Rápido de Bouzas 2 Sp. Gardés 1 Bergantiños C.F. 1 Portonovo S.D. 0 Club Lemos 2 Viveiro C.F. 2 Ponte Ourense 2 R.C. Vilalbés 1 Alondras C.F. 1 S.D. Compostela B 2 Verín C.F. 0 C.D. Lalín 0 C.D. Grove 1 At. Arteixo 3 Arousa S.D. 2 Betanzos C.F. 1 Feiraco S.D. Negreira 0 R.C. Deportivo B 0 U.D. Xove Lago 1 C.C.D. Cerceda 1 Clasificacion y Resultados del Queixas Encrobas y San Mariño Tercera Regional Grupo V Fecha: 06/04/2003 Oza Ríos 7 Consistorio 0 Poulo 1 San Tirso 0 Betanzos B 1 Encrobas 1 Ponte Carreira 4 Mesia 1 Cire Melide 0 Curtis 3 Abellá 3 Sobrado 1 Boimorto 1 San Martiño 0 S. Abellá 0 Queixas 3 Cecebre **descansa** Liga da Irmandade de Peñas Clasificion y resultados de la Peña Xesteda Pub Década, 4; París 2, 0 Bar Alicia, 3; Santiso, 7 Benidorm, 6; Plasamar, 1 M. Grand Prix, 6; Café Alpe, 1 Rodís, 2; Q. Lloves, 1 C. El Pozo, 2; C. A Marola, 3 A Xesta, 1; Xesteda, 2 Cerv. Trofeo, 5; Cerv. Abraira, 2
FEIRA DAS NENAS 2003 - A SILVA Viernes 18 de Abril Apartir de las 12:00 Inauguración de la Feria con degustación gratis de Mejillones Apartir de las 16:00 Inauguración de la Feria Medieval 16:00 - 21:00 Festa Infantil con Toro Mecánico, Hinchables,... Apartir de las 22:00 Discoteca Móvil con Dj, Light-jockeys, Gogo´s,... Sábado 19 de Abril Apartir de las 09:00 Comienzo de la Feria Cabalar e inscripción para Concurso Cabalar Apartir de las 11:00 Apertura de la Feria Medieval Apartir de las 13:00 Exhibición de Doma Actuación todo el día de la CHARANGA NBA Apartir de las 17:00 Carrera de Burros Apartir de las 17:30 Festival Folclórico Domingo 20 de Abril Apartir de las: 09:00 Comienzo de la Feria Tradicional Apartir de las: 11:00 Apertura de la Feria Medieval Apartir de las: 18:30 Elección de la PAREJA FEIRA DAS NENAS 2003 [EXHIBICIÓN TODO EL DÍA DE TRIAL, CETRERÍA, MALABARISTAS,ESCUPELUMES, ETC..] GRAN EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, STANDS, ETC.. Apartir de las: 21:30 Cierre de la Feria con la Orquesta ISMAEL Festival de Fuegos de Artificio Galicia abre la primera planta de reciclaje de medicamentos de España La Voz de Galicia 22/04/2003 + ampliar Cerceda es desde ayer, pionera en reciclaje de medicinas Carpintería pallas deus, Calvario - Queixas - Cerceda 981 69 31 21
SENTIDO VIGO - CORUÑA QUEIXAS (Londoño) 7:10 8:22 21:08 CERCEDA (Estación de Queixas) 7:14 8:33 10:03 11:57 14:58 17:57 21:14 VILA DA IGREXA (Cerceda) 7:19 8:36 10:06 11:57 15:01 18:00 21:18 MEIRAMA 7:25 8:40 10:10 12:03 15:05 18:04 21:22 SENTIDO CORUÑA - VIGO MEIRAMA 6:39 9:44 13:26 16:00 19:14 20:43 22:50 VILA DA IGREXA (Cerceda) 6:43 9:49 13:31 16:07 19:19 20:48 22:55 CERCEDA (Estación de Queixas) 6:46 9:52 13:34 16:10 19:23 20:51 22:59 QUEIXAS (Londoño) 6:51 19:27 20:56 Galicia se ha convertido en la comunidad pionera de España en el tratamiento ambiental de los medicamentos caducados. Ayer se inauguró en el municipio coruñés de Cerceda la primera planta dedicada a la selección y clasificación de fármacos y sus envases, una iniciativa impulsada por la industria farmacéutica y que dará servicio a todo el territorio nacional. La nave está situada en el polígono industrial de O Acevedo y en ella se podrán tratar al año 10.000 toneladas de este tipo de residuos. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, presidió el acto de inauguración y aseguró que el de ayer es un paso trascendental «con el que se cierra el sistema de gestión en reciclaje de medicamentos». Anunció también que la Administración colaborará en el desarrollo de campañas informativas para que los ciudadanos conozcan la existencia de contenedores específicos en las farmacias donde pueden depositar los medicamentos que ya no utilizan o que no son aptos para el consumo.
El conselleiro de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro, explicó que la mayoría de las oficinas de farmacia de Galicia ya tienen estos recipientes (1.300) y que el año pasado se recogieron 71.400 kilos de medicinas y envases inservibles. Una cifra que, según el conselleiro de Sanidade, José María Hernández Cochón, «nos asusta, ya que eso quiere decir que muchos otros medicamentos han ido a parar a la bolsa de la basura o siguen acumulándose en los domicilios». La inauguración de la planta creada por la entidad Sigre generó enorme interés y, entre otros, se acercaron hasta Cerceda el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, el conselleiro de Presidencia, Jaime Pita, y el presidente de Farmaindustria, Jorge Gallardo. Cinco especialidades de antibióticos se dispensarán en unidosis los próximos días en 49 municipios gallegos. A la experiencia podrán acceder unos 433.000 ciudadanos, que representan el 16% de la población autonómica, según el conselleiro de Sanidade, Hernández Cochón, quien ayer firmó un convenio al respecto con los colegios de farmacéuticos. La unidosis incidirá, de forma desigual, en todas las áreas de salud, con escasa presencia de las ciudades. Participan 360 médicos de 48 centros de salud y 170 oficinas de farmacia. El presidente de los farmacéuticos lucenses, Luis Rivas López, fue aplaudido por sus colegas al advertir que, si dentro de seis meses, en la evaluación que hagan Sergas y profesionales, el método no satisface, se desestimará.
El sistema se consensuó. Consistirá en que las boticas servirán exactamente las unidades de medicación prescritas, en comprimidos o sobres. El conselleiro admitió que se espera un ahorro económico, pero más beneficios terapéuticos. La unidosis se experimentará también en Madrid, País Vasco y Extremadura. Ana Pastor incidió que el objetivo es mejorar el uso de los antibióticos. La planta de clasificación y selección de medicamentos y envases de Cerceda es una iniciativa de carácter privado promovida por la entidad sin ánimo de lucro Sigre (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases), que promueve la industria farmacéutica. El director general de esta sociedad, Juan Carlos Mampaso, mostró a los invitados las instalaciones en las que, actualmente, ya hay almacenadas cinco toneladas de residuos para su tratamiento. Explicó que el primer paso tras la recepción del material en la planta, es la separación de los desperdicios considerados peligrosos, que son enviados a un gestor autorizado. Después se procede a la separación de las fracciones reciclables, como el papel, cartón, plástico y vidrio, que se remiten a las correspondientes empresas recicladoras. Mampaso añadió que también se realiza un aprovechamiento energético de los restos de fármacos, «lo que contribuye a un ahorro en la utilización de otros combustibles para la generación de energía».
La planta de Cerceda es, en estos momentos, el centro nacional para el tratamiento de los residuos de medicamentos recogidos en toda España. De todas formas, en el año 2001 se realizó en Ourense una prueba piloto con la que se comprobó la eficacia del sistema ideado por Sigre. En sólo cien días se recogieron dos toneladas de fármacos. En la actualidad, el 99,6% de las oficinas de farmacias gallegas están adheridas a este método de recogida y retirada de fármacos, por lo que los ciudadanos ya pueden depositar en los contenedores específicos las medicinas que no necesiten. El conselleiro de Sanidade, José María Hernández Cochón, aseguró que durante las pruebas piloto se constató que un usuario tenía almacenados 20 envases enteros y sin abrir del mismo producto. Presentación literaria e festa rock con música en directo. Por terceiro ano consecutivo o BNG de Cerceda organiza diversos actos culturais para celebrar o 17 de maio, día das letras galegas. Ese día haberá, ás 12.00 no local social de Pontoxo (As Encrobas) a presentación dos traballos sobre Moncho Valcarce. Participarán Brais do Castro, autor do libro Crego das Encrobas , Roi Carballido, Fernán Solla, André Salgueiro e Pilar Palláres.
Ás 14.00 horas celebrarase un xantar de confraternidade para o que haberá que anotarse chamando, antes de mañá, ó teléfono 981 685 155. O precio é de 9 euros. Pola noite seguirá a festa no pub Boxes cunha festa rock na que haberá música en directo. Nos concertos actuarán Osiris e Sensacha, en formación mesturada; Nanh, un grupo de Ordes que reaparece tras as súas actuacións dos anos 80; Kostomá, de Ordes; Oito Ferrados, de Cerceda, e Zënzar, que estarán acompañados por David Regueiro, da parroquia de Queixas e que hai dúas décadas formou parte da banda chamada Cobra. A festa, que comezará ás 21.00 horas, estará aberta a que outras persoas participen de xeito espontáneo. Presentación literaria y fiesta rock con música en directo. Por tercer año consecutivo el BNG de Cerceda organiza diversos actos culturais para celebrar o 17 de maio. Ese día habrá, a las 12.00 en el local social de Pontoxo (As Encrobas) la presentación de los trabajos sobre Moncho Valcarce. Participarán Brais do Castro, autor del libro Crego das Encrobas , Roi Carballido, Fernán Solla, André Salgueiro y Pilar Palláres.
A las 14.00 horas se celebrara una comida de confraternidad para la que habrá que anotarse llamando, antes del día 16, en el teléfono 981 685 155. El precio es de 9 euros. Por la noche seguirá la fiesta en el pub Boxes con una fiesta rock en la que habrá música en directo. En los conciertos actuarán Osiris y Sensacha, en formación mixta; Nanh, un grupo de Ordes que reaparece tras sus actuacións de los anos 80; Kostomá, de Ordes; Oito Ferrados, de Cerceda, y Zënzar, que estarán acompañados por David Regueiro, de la parroquia de Queixas y que hace dos décadas formara parte de la banda l lamada Cobra. La fiesta, que comenzará a lass 21.00 horas, estará abierta a que otras personas participen de manera espontánea. A CANCIÓN DAS ENCROBAS (Fuxan os Ventos) LA CANCIÓN DE LAS ENCROBAS (Fuxan os Ventos)
Primeiro Portomarín, logo Castrelo do Miño. ¡Dispois tocoulle As Encrobas sufrir parello destiño! Raposos capitalistas que non deixan un torrón, sementan todo de lixo, porcallada e polución. Nas nosas terras labregas, fértiles e feiticeiras, queren erger celulosas que cheiran como esterqueiras Queren encher a Galicia de industrias contaminantes e que o noso povo siga a producir emigrantes. As terras son dos labregos dende tempo inmemorial mais agora, sin razón, rouballas o capital. Cando o povo pide o seu con valente e baril mándanlle, pra contentalo, cabaleiros de servir. Hai pouco foi nas Encrobas, ás portas de Xove están, Si a algún lugar non chegaron axiña apareceran.
Fase de Ascenso del Cerceda a Segunda División B Este lunes se celebaron los emparejamientos de la fase de ascenso a Segunda División B. El Cerceda, tras derrotar a domicilio al Ponte Ourense por 0 a 2, logró alzarse con el campeonato de Tercera División del Grupo 1º, evitando así, el enfrentamiento con el campeón de otro grupo. Así, el Cerceda quedó encuadrado con el La Bañeza, el Titánico y el Majadahonda. El equipo del Titánico, quedó segundo en el Grupo 2º, que pertenece a la comunidad Asturiana. El La Bañeza, se clasificó en el tercer puesto de su Grupo 8ª, de la comunidad de León. Por último, el Majadahonda, quedó cuarto en el grupo 7º, de la comunidad de Madrid. La liguilla de la fase de ascenso comenzará este domingo. Jornada 1 - 25/05/03 Cerceda Rayo Majadahonda La Bañeza Titánico Jornada 2 - 01/06/03 Titánico Cerceda Rayo Majadahonda La Bañeza Jornada 3 - 08/06/03 Cerceda Titánico La Bañeza Rayo Majadahonda Jornada 4 - 15/06/03 Rayo Majadahonda Cerceda Titánico La Bañeza Jornada 5 - 22/06/03 Cerceda La Bañeza Rayo Majadahonda Titánico Jornada 6 - 29/06/03 La Bañeza Cerceda Titánico Rayo Majadahonda Parque acuático de cerceda, fai as tuas reservas aquí.
El Cerceda no pudo pasar del empate a un tanto ante el Rayo Majadahonda en un encuentro marcado por los temores y el nerviosismo propio del primer encuentro de la promoción. El equipo de Rodeiro llevó el peso del encuentro, sobre todo en la primera parte, pero tal vez echó en falta a su goleador Iñaki, ausente por lesión. Además, en la segunda parte tuvieron que ser sustituidos tanto Barral como Josiño por diversas dolencias físicas, con lo que el cuadro cercedense perdió bastante de su potencial ofensivo. Mereció el gol el Cerceda ya en la primera parte. En el minuto 23 Joaquín saca una falta y Adrián remata de cabeza de forma defectuosa y en el 35 es Bautista el que a punto está de marcar. Por su parte el Majadahonda, se limitó a contener las acometidas de los locales y a salir a la contra. El conjunto madrileño hizo alarde de la veteranía que atesora y no dudó en cortar los avances rojiblancos con continuas faltas. Su mejor ocasión fue un disparo de Chiqui a los 9 minutos que atrapó Alex bien colocado. En la reanudación el Cerceda salió decidido en busca del gol y lo conseguiría en el minuto 52. Josiño protagoniza una gran jugada desde el centro del campo, sortea a dos contrarios, y se planta solo ante el meta visitante al que supera por bajo. La euforia se desató en el bando local aunque sólo trece minutos después igualaría el Rayo Majadahonda por medio de Gabi.
El gol dio alas a los madrileños y amilanó un tanto a los locales que dejaron que los visitantes se crecieran. Sin embargo, el encuentro pudo haber cambiado si el colegiado hubiera señalado penalti en el minuto 76, tras un claro agarrón sobre Nacho a la salida de un córner. El PSOE mantiene el poder en el Concello de Cerceda, después de los comicios realizanos en el día de ayer, 25 de mayo. José Liñares logró alcanzar de nuevo la mayoría absoluta, aumentanto en un concejal, respecto al anterior mandato. El PSOE obtuvo mas del triple de votos que el PP, que pierde posiciones en la corporación municipal, pasando de 3 concejales tan solo 2. Por otra parte, el CDI, mantiene su concejal, Jesús Orgeira y el BNG, lo recupera después que en las anteriores elecciones, se quedara sin representante en el ayuntamiento. Así al final, las elecciones celebradas en Cerceda, se resumen así:
El Concello de Cerceda ha preparado para el próximo día 7 la primera edición del Día do Sendeirista, en la que podrán participar personas mayores de 12 años. Los interesados podrán realizar la inscripción gratuita en la casa consistorial hasta el día 3 de junio. La concentración de los excursionistas será a las nueve de la mañana en el campo da feira y, la salida, a las nueve y media. Durante 8,5 kilómetros de recorrido no habrá paradas, aunque a las once y media los participantes podrán tomar un refrigerio a la altura de la escuela de O Pedregal. A las dos de la tarde el grupo llegará al Aquapark, donde habrá una comida campestre. Los organizadores recomiendan llevar calzado y ropa cómoda y seguir las instrucciones.
El Aquapark inicia la temporada de verano ampliando su oferta de ocio "Otra piscina y un minigolf son las dos grandes novedades en las instalaciones de Cerceda" "El recinto abrirá sus puertas al público desde mañana hasta el 15 de septiembre" Aunque las previsiones meteorológicas no son buenas para este fin de semana, mañana comenzará en Cerceda la temporada de verano. La marca la apertura del Aquapark que, este año, incorpora dos grandes novedades en sus instalaciones. La primera, y más visible, es una nueva piscina de natación, con unas medidas de 20 por 10 metros y una profundidad de 1,40 metros. Los primeros bañistas no podrán disfrutar de ella, ya que todavía quedan algunas medidas de seguridad por terminar. El alcalde de Cerceda, José García Liñares, explicó que el mal tiempo paralizó durante una temporada los trabajos, aunque ahora van a muy buen ritmo y, probablemente, la próxima semana ya se podrá disfrutar de ella. Parque acuatico de cerceda, haz aquí tus reservas.
Aquapark de Cerceda, fai as tuas reservas aquí. Este año también habrá un nuevo entretenimiento con la instalación de un campo de minigolf. De todas formas, Alba Fernández Pallas, encargada de coordinar los proyectos del Aquapark, explicó que todavía no está determinado el modo de funcionamiento. Al lado del parque acuático abrirá otro recinto privado en el que se podrán desarrollar guerras de paint ball, es decir, con armas que disparan tinta de colores. Está previsto un convenio de colaboración entre el Aquapark y esta empresa para lanzar promociones, como regalar el alquiler del traje para las guerras con balas de pintura. Otros servicios Akuapark de Cerceda, haz tus reservas aquí. Los bañistas también podrán disfrutar en el recinto de los servicios de cafetería, aparcamiento gratuito, jacuzzi, piscina de olas, un tobogán kamikace de 54 metros, un aquatubo y otros toboganes con una longitud máxima de 94 metros. Franciso Vázquez: "El alcalde de Cerceda si que fue el gran triunfador de la zona." Aquapak de Cerceda, haz tus reservas aquí. Aquapark de Cerceda, fai as tuas reservas aquí. El pueblo de cerceda se manifesto contra Bin Laden y Sadam Hussein. El ayuntamiento proyectará películas de britney spears, jennifer lopez cristina aguilera, Anna Ana kournikova, Malena Gracia, Dinio, Pocholo, Gran hermano, Hotel glamour, operacion triunfo, Ronaldo, Zidane, Real Madrid, Raul Gonzalez, Figo, Bechkam, jordan, Shaquille O´Neal, schumaquer, ferrari, fernando alonso, luis pena, picha corta, porno, free, citeec, repsol, campsa, petronor, alicia keys, windows, linux, barcelona, nakata, bill gates, microsoft, la isla de los famosos, pilas, alcalinas, tudor, renault, megane, scenic, astra, omega, tierra, marte, júpiter, mercurio, venus, The Matrix, el señor de los anillos, fondos escritorio, winsms, mensajes gratis a moviles, gana dinero enviando mails, sexo gratis, condones, profilácticos, preservativos, tampax, tampon, torre de hércules, museo domus, casa de las ciencias, ronda de nelle, ronda de outeiro, las ramblas, puerta del sol, viveiro, la castellana, museo del prado, museo thyssen, emilia pardo bazon, alvaro cunqueiro, rosalia de castro, promociones, antena 3, telecinco, canal +, canal plus, TVE 1, TVE2, TVG, radio televisión de galicia, la gallega, percebes, alejandro sanz, mana, la oreja de van gogh, alex ubago, los 40 principales google, yahoo, hoteles, games, need for speed, nba live 2004, fifa 2004, comandos, tournament, juegos en red, travel club, download, flowers online, telepizza, mc donalds, big mac, free burger, burger king, el rey leon, tarzan, paula romero gomez, robos tarjetas piratas, rumanos, portugueses. La guerra de las galaxias, ice ace.
PROYECTO EQUAL Proyecto comunitario en el que el Concello de Cerceda, participa jutno con Coruña y Carballo, en diversas asociaciones y entidades privadas con el fin de insertar laboralmente colectivos con dificultades. ¿QUIEN PUEDE ACCEDER A ESTE PROGRAMA? Mujeres del Ayuntamiento de Cerceda sin formación habilitante. Jóvenes del Ayuntamiento de Cerceda sin formación habilitante. parados mayores de 45 años de nuestro Ayuntamiento. centro Cívico, Avda. Fdo. Gonzáles Laxe, S/N Cerceda. 981 686 072 Correo electrónico: equalcer@telefonica.net PROGRAMA DE EMPLEO Y DESENVOLVIMIENTO LOCAL. Tiene como obejtivos, potencial l acración y desenvolvimiento del tejido empresarial de nuestro Ayuntamiento, así como captar y fomentar proyectos que ayuden al desenvolvimiento económico y la cración de empleo en el Municipio. El programa consta de los siguientes servicios: Servicio de información, asesoramiento y apoyo al empresario. Ayudas a la puesta en marca del tejido industrial alternativo a la explitación minera: dirigidas a autónomos o sociedades para inicio o ampliación de actividades productivas(no servicios) que generen empleo alternativo a la actividad minera. Servicio de diseño y desenvolvimiento de proyectos de cooperación empresarial. Servicio de apoyo formativo. Programa FOR-MIC: dirigido a particulares, empresas y entidades sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo financiar la ejecución de cursos de formación ocupacional adaptado a las necesidades de las empresas, exigiendo compromiso de contratación. Servicio de promoción socioeconómica. Casa do Concello, Avda. do Mesón, nº 21, Cerceda 981 685 001 Correo electrónico: OCIPER@terra.es El Cerceda se enfrenta al Barakaldo en la fase previa de la Copa del Rey La Voz de Galicia 02/08/2003 + ampliar El Cerceda ficha a Manu del Pontevedra y a Manel del Racing de Ferrol La Voz de Galicia 02/08/2003 + ampliar El Cerceda comienza la pretemporada con la vista puesta en Segunda B La Voz de Galicia 29/07/2003 + ampliar La UE financia con 580.000 euros cinco proyectos Leader en Cerceda La Voz de Galicia 11/07/2003 + ampliar O goberno de Cerceda mantén tres edís con dedicación exclusiva