CAT  
CAT

CAT. Llengua i societat dels Països Catalans
Pere Mayans i Núria Montés


LA BUSCA. Ensenyament (1998)

ISBN: 84-89986-04-5
30x21
134 pàg.
PVP: 9,02 EUR


Consta d'una guia didàctica que s'enviarà a tots els professors que la demanin.

Vegeu informació de la guia didàctica:
Guia didàctica. CAT. Llengua i societat als Països Catalans

Aquest és un crèdit variable adreçat principalment al segon curs del segon cicle de l'ensenyament secundari obligatori, encara que també es pot aplicar al batxillerat. És un crèdit d'aprofundiment i d'ampliació dels continguts dels crèdits comuns de l'àrea de llengua, que, a més, permet d'aprofundir i ampliar el que l'alumnat ha après a l'àrea de ciències socials.

Aquest crèdit ens permetrà descobrir els diversos -i variats- territoris que formen els Pâïsos Catalans. podrem conèixer una mica millor les terres el català és la llengua pròpia: la història, la situació sociolingüística, les principals característiques del català de la zona...

Altres obres del mateix autor: Redescobrir l'Alguer, Pere Mayans.