CAT. Llengua i societat als Països Catalans  
CAT. Llengua i societat dels Països Catalans
Pere Mayans i Núria Montés

La Busca edicions: Barcelona, 2002.

L’any 1998 apareixia al mercat CAT. Llengua i societat dels Països Catalans, un crèdit variable per al segon cicle de l’ensenyament secundari obligatori o per al batxillerat. L’objectiu de l’obra era doble: d’una banda, aproximar el nostre alumnat als conceptes bàsics de la sociolingüística i, d’una altra, introduir-los en els diversos territoris de parla catalana. Així, es feia, d’entrada,  una reflexió sobre els prejudicis lingüístics, la diversitat lingüística al món -es tractava especialment el cas europeu i el de la península Ibèrica-, el bilingüisme, el binomi llengua-dialecte, el concepte llengua estàndard... El gruix del llibre, però, es dedicava a fer conèixer cadascun dels Països Catalans: la seva situació geogràfica, la seva història (política i sociolingüística), la situació sociolingüística actual, les característiques principals del català de la zona, llocs d’interès (històric i sociolingüístic)....

Finalment, ha aparegut la guia didàctica d’aquest llibre de text, amb una actualització dels continguts, especialment, els que fan referència a la situació sociolingüística de cadascun dels territoris, un tema sortosament viu que pot fer aproximar l’alumnat als fets que estan passant actualment.

En la guia, hi trobarem una primera part amb un apartat teòric sobre el que pot aportar aquest crèdit al currículum tant de secundària  com de primària. En aquest sentit, el crèdit és concebut com un crèdit transversal tant de l’àrea de llengua com la de ciències socials. En la segona part, hi trobarem les respostes a les preguntes del crèdit, amb l’actualització de continguts necessaris per entendre el que està passant actualment en els diversos territoris catalans.

Cal destacar especialment l’apartat referent a la bibliografia, ja que hi ha un comentari de cadascuna de les obres citades, i els mapes, que aporten una important informació complementària.


Aquesta guia us la podem enviar per correu electrònic a tots els professors que hi estigueu interessats.


Torneu a la pàgina anterior