Postmodernitat  
Postmodernitat
Postmodernitat 
Acadèmia de Filosofia Liceu Joan Maragall

LA BUSCA, Filosofia (1998). 

ISBN: 84-89986-09-6
21x15 cm  185 pàg.
PVP: 10,82 EUR

Altres obres de filosofia del Liceu Joan Maragall:

Fronteres de la desraó (2006)
Al voltant de Kant (2005)
Pensar l'alteritat (2005)
Filosofia i política, ara (2004)
El Mal (2004)
Eros i Tànatos (2003)
L'individu davant el tercer mil·lenni (2002)
Globalització. Pensament únic (2000)
Postmodernitat (1998)

El present llibre respon les preguntes sobre què és la postmodernitat i sobre allò que de nou inaugura respecte a l'esgotada modernitat. 

Després del disseny del marc contrapontístic en què es presenta la transició de la modernitat a la postmodernitat, es posa de relleu l'ensulsiada del concepte històric i d'història progressiva. Dins d'aquest marc temàtic s'aborden els problemes torals de la postmodernitat: el nihilisme intuït per Nietzsche a finals del segle XIX i estès per Heidegger; el malestar i desconcert psicològico-moral i polític del nostre temps originats pel nihilisme i la batzegada axiològica; l'anàlisi crítica i paradoxal de la postmodernitat realitzada i viscuda conseqüentment per S:Weil; la crítica deconstructiva que de la metafísica practica J.Derrida tot sostenint la veritat com al·lusió; el pas de l'art com a representació i aparença a l'art com a tempteig a la recerca d'allò irrepresentable. Finalment, l'estudi d'aquesta crítica cosmosensació fa que hom consideri la postmodernitat com a postil·lustració i autocrítica.

Malgrat la profunditat i densitat de la problemàtica aquí estudiada la metodologia i estructuració dels capítols fan que aquest llibre sigui intel·ligible tant per un públic especialitzat com per un públic interessat en qüestions actuals, i també per tots aquells qui vulguin introduir-se en els assumptes de finals de segle.

Trobareu més informació de les activitats del Liceu Joan Maragall a la web http://www.joanmaragall.net