Jordiet en valencià
Voldria fer un aplaudiment
El Gran Jordiet ha estat per...