El  Castell

 

 El Palau Castell 

        És l’exemple típic de l'arquitectura senyorial d'aquella època. Un profund estudi  revela la seua funció desenvolupada com a seu del  cap de la BARONIA,  integrada per Llutxent, Quatretonda, Benicolet i Pinet.

  La Baronia fou creada pel Rei En Jaume a l’ organitzar i repartir els  territoris conquerits. El rei la donà a un dels seus fills. Posteriorment passà a la família siciliana dels Pròxita que van fixar la seua residència ací, construïren la fortificació i mantingueren el senyoriu més de 200 anys. Amb l'esdevenir del temps hi arriben els períodes de pau el castell perd el caràcter defensiu i es reconvertit en residència més confortable és aleshores quan pren el tarannà de Palau.    En 1487, els Pròixita vengueren el senyoriu i les seues terres a Pere Maza de Linaza.  Després de diversos problemes successoris i hereditaris passa a mans dels  marquesos de Dos Aigües, que el mantindran fins l’extinció del règim senyorial en Espanya en la primera meitat del segle XIX.  

     En 1864 un veí de Llutxent, va comprar al que era en aquell  temps marqués de Dos Aigües el castell-palau en estat ja ruïnós. El va parcel.lar i el vengué a diverses famílies que l’han conservat fins a l'any 1994 en que fou adquirit per l'Ajuntament de Llutxent.

    L’edifici construït pels Pròxita entre els segles XIII i XIV s’alçà per damunt d’un altre preexisten àrab, com revela la utilització del seu sistema de mesures. És d’estil gòtic tardà valencià amb diverses modificacions que han canviat el seu aspecte original.

  El castell de planta quadrangular, amb una torre en cada cantó s'organitza al voltant d’un pati central quadrat al que accedeix per un arc de mig punt . Des del pati i per una esvelta escala s’arriba a la planta noble on les darreres cates realitzades estan descobrint pintures i elements de l' artesonat que confirmen un passat més esplendorós . Concretament representen les lluites entre cavallers cristians i musulmans durant l'época medieval, estarien datades al  voltant del segle XIV. La seua rellevància ha fet que la Conselleria de Cultura i la Coput prenga part en la restauració dels frescos.

     En la planta baixa van estar ubicades les dependències i complements necessaris per mantenir l’economia agrícola de l’època. 

  L'any 1999 el poble decideix declarar l'any del Palau Castell. Aquest fet coincideix amb un procés de restauració de les seues dependències i en la ment de tots està un futur exitós i funcional per a l'edifici que fou morada de l'insigne poeta Gilabert de Pròixita.

  La seua visita està inclosa en la Ruta dels Castells de la Frontera on participa amb altres monuments de la nostra comunitat. Pot saber més visitant la web www.castillosdefrontera.net

A les hores d'ara està en procés de restauració per la qual cosa la seua visita és un poc complicada.  Recentment l'ajuntament ha sol.licitat una ajuda de 90.150 euros per actuar en l'ala sud i oest.