Pagina nueva 1

 

  El Convent

Excepcional edificació construďda a l'any 1422 pels dominics que plasmaren en la que fou primera Universitat valenciana (Estudi General en Arts i Teologia) els seu concepte de bellesa austera i funcional.

  El convent és un complex conjunt d'edificacions que venen a ser el resultats de diferents ampliacions exigides pel desenvolupament conventual  i cultural del mateix i responen a les tendčncies constructives de l'čpoca.

  El bloc principal gira al voltant del claustre quadrat amb arcs de mig punt

     La part més antiga és el refectori, sobre el qual es troben les cel.les dels religiosos. En la part occidental s'obri la sala capitular. Annexes es troben les dependčncies dedicades a allotjament dels novicis, sepultures, graners, celler....

    Si a l'interior ens puguem contagiar de la calma i espiritualitat del seus primers propietaris  es prescriptiu nomenar  la placidesa que es respira als voltants. Allí una garrofera centenŕria ( de les més antigues de la Comunitat Valenciana) munta guŕrdia perenne. Actualment és propietat de la Diputació i es troba en fase de restauració.  

      Com que la seua funcionalitat encara estŕ per decidir, des d'ací reivindiquem un futur que tinga en compte el seu origen com a primera universitat valenciana.  El paratge que l'envolta i l'esperit dels dominics, que encara pareix existir, condicionen enormement aquest suggeriment.