devocio

      

    

 

Tradicions religioses.

     Un dels senyals d'identitat de Llutxent és precisament la solemnitat amb que viu els esdeveniments religiosos que configuren la personalitat espiritual d'un poble ric també en fets miraculosos:

     Santa Faç del Senyor Protectora

   clar espill de l'amor i del bé 

    l'esperit vora Tu s'enfervora     

    per el foc divinal de la Fe.