Pagina nueva 1

 

        

 

 

Economia local

El caràcter agrícola sempre ha format part de la fesomia d'una població  amb merescuda fama de treballadors . La pròpia natura ha determinat la història de l'agricultura del poble. Els secans d'abans s'han convertit en bancals de regadiu i els camps que fa segles produïen ordi blat ara es cultiven fruiters de diferents varietats A la serra sempre han estat presents les oliveres i els ametlers.

 Fou als setanta quan en en el pla els fruiters substituïren a la vinya gràcies a l'explotació dels diferents aqüífers. El reg per goteig  determina els productes actuals:

  •    Fruiters amb os  d'excepcional qualitat on destaquen les diferents varietats de albercoquers, pruneres i bresquilleres, on darrerament està incorporant-se amb força els tarongers
  •   Les diferents varietats d'hortalisses com els melons d'Alger, pebreres, maduixeres.....

   La  quasi total gestió d'aquesta producció agrícola la duu tradicionalment la Cooperativa del Camp, naix com a fruit dels moviments associatius dels llauradors i que a les hores d'ara esdevé una gran nau hortofrutícola que gestiona un gran volum de producció

  Pel que fa a la ramaderia cal dir que les  petites produccions han deixat pas a sofisticades granges de porcs, pollastres i alguna de conills cada vegada més mecanitzades i amb bon nivell de producció.

  El sector de la construcció és, al principi d'aquest mil.lenni una activitat laboral important, no així el de la indústria que quasi no té presència al poble.