Pagina nueva 2

 

 

 

                                                     

  L'ermita

de la Mare de Deu de la Consolació és un element més del nostre patrimoni que val la pena visitar. Per accedir a ella proposem a tot/a visitant/a que s'hi arribe a través d'un tram empedrat que per la seua pendent ací anomenem la Costa.  Es tracta de l'antiga via de comunicació que utilitzaven els dominics propietaris del Convent per anar al poble. És un encantador camí de dimensions reduïdes.      

    L'ermita en si és un edifici bastit a les acaballes del S. XVIII en front d'una de les creus alçades al 1335 (Aparicio de la Creu) en un replà de l'abans esmentada Costa al  Mont Sant.

  El conjunt de l'edificació és un rectangle. En la façana un porta permet accedir a una acollidora església de planta de creu amb amplis braços. La seua decoració mitjançant taulells és molt interessant ja que il.lustra el portentós fet del miracle contextualitzat en la història. 

Els voltants plàcids són decorats per una harmoniosa conjunció de naturalesa i quietud.

   A l'any 1957 per llegat testamentari fou  propietat de l'insigne rector N'Alfons Roig.  Posteriorment  l'ermita passà a mans de la Diputació.