L

    L'església parroquial.

    Un colp d'ull a la vila per qualsevol dels seus accessos exteriors ens mostrarà possiblement la referència del gràcil campanar que sobreix sobre la resta d'edificacions. Fou construït a l'any 1925 amb fons recollits popularment.

  L'església és més antiga. Venera a la Verge de l'Assumpció. És del segle XIX. Es construí precisament en front de l'anterior que amenaçava perill. Un edifici de planta de creu llatina inscrit en un rectangle i que manté els cànons clàssics.  

    La guerra civil i altres tipus d'espoliacions deixaren empobrit un preciós patrimoni de joies i relíquies. D'aquelles que resten en l'actualitat hi destaquem una arqueta de plata del S. XV, una creu processional de plata del S. XVI, la icona de la Santa Faç, alguns reliquiaris i calces i altres objectes propis de la litúrgia.