Llutxent el treballador
Llutxent el treballador

23-05-04

Principal
 

     Les persones de Llutxent sempre han sigut reconegudes com éssers treballadors i humils

    La societat llutxentina mostra un caràcter rural heretat de la forta depedència de l'agricultura. Les evidents carències que va mostrant darrerament la dependència econòmica de la terra obliga a les famílies a diversificar la seua font d'ingressos.

     

Principal

Principal LLutxent el desconegut Llutxent l'il.lustre Llutxent l'enyorat Llutxent el treballador Llutxent el devot Galeria de fotografies Altres espais