ca la rosa

"Ca la Rosa"

 

imatge Ca La Rosa

 

Aquesta casa, situada al carrer de Xile, fou ordenada construir per l'indià Climent Riba el 1912, el mateix any que la torre Riba, l’edifici que actualment allotja l’Ateneu municipal. La data de construcció la podem veure al costat d’una de les portes.

Consta de planta baixa i dos pisos. La façana és de pedra vista i maó. Presenta dues portes d’arc de mig punt i finestres amb dovelles. Aquí veiem com elements arquitectònics anteriors s’integren dins l’estructura de l’edifici. El més important i vistos d’ells és el finestral gòtic tardà, del segle XVI, que havia pertangut a can Bertran de la Plana, masia que s'aixecava en aquesta zona fins a principis del segle XX i que fou enderrocada. Es troba entre dos balcons de reixa senzilla i arcs escarsers a les llindes. També les bigues de fusta de l’interior foren aprofitades del mas, així com la pedra de la façana. Al segon pis podem veure-hi una arcada trífora amb columnes helicoïdals de maó vist fent aresta i arcs de mig punt ressaltats. El coronament de la casa és pla. Presenta un frontis de picadís, típic del modernisme barceloní, i tres parelles de pilars coronats també de picadís.

 

Tornar