casa plantada

La casa Plantada

 

 

Es troba a l'actual plaça de Figueres. Construïda el 1916, hi va residir la cantant Mercé Plantada i el seu fill entre aquesta data i el 1928, després de la seva separació matrimonial, ja que era la casa dels seus familiars. La Plantada, la família de la qual era originària de la nostra població, mentre visqué a Rubí en aquesta casa, va col·laborar en moltes actuacions musicals, a llocs ben diversos. Entre el 1947 i el 1950, l’edifici va ser adqurit per a instal.lar-hi una acadèmia: les actuals escoles Balmes.

Aquesta casa anuncia elements del noucentisme. Les obertures de la façana, en nombre de quatre, presenten una llinda que imita arcs deprimits convexos, acompanyats a la part baixa de les finestres i al balcó del primer pis per una barana calada d’obra en forma de roleus vegetals.Trobem també uns respiralls romboïdals de terrissa sobre cada obertura de la primera planta. Els extrems superiors de la façana estan rematats en forma de pinya funerària.

Presenta també un jardí adossat, amb una porta que dóna al carrer molt similar a la de la torre Riba: de ferro forjat, està emmarcada per dues pilastres amb coronament gaudinià de picadís de ceràmica vidrada blanca.

 

Tornar