casa Xirinachs

La casa Xirinachs

 

imatge casa Xirinachs

 

Es troba ubicada a la plaça d’Anselm Clavé i fa cantonada entre els carrers de Ramon Turró, en el qual hi ha el pati, i el carrer de Llobateras.

Va ser construïda entre el 1923 i el 1924 per indicació de la família Xirinachs, que també tenia una casa molt semblant a Tarragona.

La seva estructura és de planta allargada, de tres pisos d’alçada. Presenta un gran pati a la part nord, al qual s’hi pot accedir també des del carrer. A aquest pati donen uns annexos de la casa, a la part oest d’un sol pis, i a la part est, de dos pisos, amb terrat.

L’ús actual de l’edifici és habitatge privat, mentre que la planta baixa es lloga per a comerços: a l’actualitat hi ha un bar musical.

Els acabats són d’estucat i s’han repintat en color gris a la recent restauració. Els forats de les façanes consisteixen en simples obertures sense cap ornamentació, que, en canvi, sí que hi és abundosa als balcons o peti-tes balconeres de les quals estan provistes a la primera i segona plantes.

A la cantonada entre els carrers Llobateras i Ramon Turró, hi ha una tribuna a la primera planta, element molt característic del modernisme barceloní. La part superior d’aquesta cantonada, a manera de xamfrà, presenta un medalló.

Les parts superiors de les façanes estan acabades amb una línia ondulada que acaba en unes volutes, un altre element típicament modernista, malgrat que la casa es data dels anys vint. La coberta està dividida en dues parts, seguint la paret mestra que divideix la casa en dues parts, est i oest, per la meitat. A la part est, on es troba la mitgera amb la casa veïna, hi ha una teulada a dues aigües, mentre que la part oest és un terrat.

 

Tornar