El castell de Rubí

El castell de Rubí

 

imatge Castell de Rubí

 

La zona on es troba situat el castell és un dels punts més antics d'ocupació en època ibèrica de Rubí i els seus voltants. Forma part d'un grup de petit assentaments que durant els segles V i IV ocupaven els turons del castell i de can Fatjó, més a l'Oest.

El primitiu castell es trobava molt més a l'Oest, a un turonet prop de l'ermita de Sant Genís i formava part d'una línia defensiva de fortificacions a la frontera amb el món musulmà (Al-Andalus). Era administrat per un veguer representant del comte de Barcelona, però després va passar a la família noble dels Claramunt. Durant l'edat mitjana passa a ser possessió de diversos senyors, com Ponç de Cervera o Guillem de Guàrdia. Aquest castell fou excavat el 1990.

Sembla ser que l'actual edifici del castell, situat a un turonet a la banda dreta de la riera, fou construït el 1233 per la família de cavallers dels Rubí, quan encara el castell de la població era prop de l'ermita de Sant Genís. La nova "domus" seria un casal de planta en forma de L.

 

imatge Castell part nord

El castell, vist des de la banda nord

 

El 1361 la família Torrelles convertí el casal en el seu castell i s'abandonà definitivament la fortalesa de Sant Genís. L'edifici és ampliat i presenta un aspecte de fortificació militar on hi viu el saig, encarregat de fer complir les ordres del senyor. Fou concebut com el punt de defensa del terme de Rubí i com a centre d'administració feudal.

A finals del s. XIV, la jurisdicció civil i militar passa dels Torrelles a mans del rei Joan I. Com a conseqüència de l'abolició d'aquestes jurisdiccions, l'edifici passa a convertir-se en residència senyorial. D'aquesta època (s. XV) data el cos E, amb els seus finestrals gòtics i les pintures murals a l'interior, malauradament molt malmeses. Per veure com era en aquella època, cliqueu aquí.

 

imatge Castell part oriental

Vista de la part oriental del castell, profundament modificada el s. XV

 

Posteriorment, a principis del s. XVIII, el castell es transformarà en una masia, on hi vivien els masovers. Es va construir una teulada al cos E i varen desaparèixer els merlets que l'havien coronat.

Va passar successivament a mans de diverses famílies, fins que el 1983 fou adquirit per l'Ajuntament de Rubí, que el remodelà per adequar-lo a usos culturals (creació del Castell-Ecomuseu urbà), tot operant-se grans canvis en la seva estructura arquitectònica.

 

Tornar