Pare basili

Pere Basili de Rubí

(1899 - 1986)

imatge Pere Basili de Rubí

 

El seu nom civil era Francesc de Paula Malet i Vallhonrat. Va néixer a Rubí i estudià al seminari de Barcelona, d'on fou expulsat el 1924 per les seves idees catalanistes. A partir d'aleshores va entrar a l'orde dels caputxins, on fou ordenat el 1927.

Durant la guerra civil va estar a punt de ser executat, però va aconseguir escapar-ne i es traslladà a Itàlia, lloc on començà les seves investigacions sobre la història de l'orde caputxí a Catalunya. Acabada la guerra a Espanya, va tornar al nostre país i fou nomenat director dels seminaris caputxins d'Olot i de Barcelona, així com definidor del govern general de la província caputxina.

La seva obra consta de llibres i articles dedicats a la història dels caputxins; els volums més importants són Les Corts generals de Pau Claris i Un segle de vida caputxina a Catalunya.

També va editar la revista Critèrion, de temes filosòfics i religiosos, entre el 1959 i el 1969, en què fou clausurada pel govern.

Morí al convent dels caputxins de Sarrià, quan estava a punt de celebrar la Santa Missa.

 

Tornar