Pont de can Calverí

El pont-aqüeducte de can Claverí

 

imatge pont de Can Calverí

 

Fou construït entre els anys 1752 i 1753, costejat pels terraregants i altres propietaris de la zona, a causa de la desviació del torrent de can Ramoneda, a fi de salvar les aigües del rec del molí del castell i facilitar el pas del camí que menava a l'ermita de Sant Muç. Tenia, per tant, la doble funció de pont i aqüeducte.

Consta de tres arcs de mig punt (a una fotografia del 1934) en podem veure tres) que sustenten un rec reforçat actualment amb formigó i un camí.

Actualment està en desús encara que el 1993 es va reparar a causa del seu mal estat. La seva funció actual és merament ornamental.

 

Tornar