Leafnode

Què és leafnode?

Leafnode és un programa que converteix l'ordinador en un servidor de notícies. Quan us connecteu al servidor de notícies que us assigna el proveïdor d'accés, leafnode copia al disc dur tots els missatges dels grups especificats (per exemple soc.culture.catalan i es.comp.os.linux.misc); després, amb un programa client (slrn, netscape...) qualsevol usuari (per exemple la vostra germana) pot llegir les notícies off-line i enviar-hi articles.

Tècnicament, segons la definició d'Iñaki Arenaza, no és un veritable servidor sinó un proxy de NNTP que funciona en mode desacoblat (off-line) respecte del veritable servidor de notícies.

On es pot aconseguir el programa?

El trobareu en http://www.leafnode.org

També hi trobareu enllaços a d'altres servidors de notícies (derivats o no de leafnode), a documents que tracten la instal·lació i manteniment del programa, etc.

Com s'instal·la?

A més de la documentació que acompanya el programa (en anglés), hi ha l'article de Santiago Romero (en castellà) i aquest petit mini COM.


Tornar