Manteniments Mecanics J.Roca, S.L.

 

Manteniments Mecànics Josep Roca,S.L.
Riudellots de la Selva (Girona)


jrocasl@wanadoo.es

Mecanitzat i tall de Peces amb OXITALL
(CNC - xapa desde 5 mm fins a 400 mm)

Característiques per enviament d'arxius DXF
Format Arxiu

DXF versió R12, R14 o 2000

Sense linies auxiliars de dibuix, cotes o altre informació. Incloure només el traçat a realitzar.

Formes

Dins l'arxiu DXF el programa de tall només reconeixerà els tipus LINE, POLYLINE, CIRCLE, ARC

Cada capa pot contenir diferents traçats

Capes
El traçat pot incloure's a qualssevol capa de l'arxiu si s'indica quin és el vàlid/s
Mides

L'escala del dibuix ha de sé 1:1

Les mides del dibuix han de correspondre amb les mides reals que es desitgen obtenir

Informació Adicional

Indicar en el cos del missatge:

1. Empresa
2. Persona de Contacte
3. Direcció i Teléfon
3. Quantitat de peces
4. Gruix i Material de cadascuna
5. Plaç d'entrega aproximat

Enviament
Adjuntar l'arxiu en un missatge de correu electrónic, amb tota l'informació, a la següent direcció:
jrocasl@wanadoo.es

Dissenyat per: