entrada_ct  
    GRAfic
  Funcional  de
  Control 
  d'Etapes i
  Transicions
   Presentació
  Introducció Implementacions tecnològiques
  Definició Exemples 
  Elements d'un GRAFCET Conclusions
  Disseny i estructures El GRAFCET a la WEB
  Francesc Estragués - IES Serrallarga - Blanes