Poesia aràbiga
LA IL·LUSTRACIÓ POÈTICA METROPOLITANA & CONTINENTAL
Poesia d’arreu del món 

POESIA
ARÀBIGA 
Ibn al-ABBAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ñ