Ramon Dachs
LA IL·LUSTRACIÓ POÈT&K METROPOLITANA & CONTINENTAL
Poesia catalana d’ahir i d’avui


 

Ramon Dachs
(Barcelona, 1959)


BREU EPITAFI MANLLEVAT
HISTÒRIA
SOMIEIG
PERIPLE ROIG
ESTEL FUGAÇ
HORROR DE SER VIU...
INSOMNES...
TELER D’ARGENT...
~ 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

BREU EPITAFI MANLLEVAT
 

ànima blana i vagarosa
hostessa i companya d’aquest cos
on aniràs a raure, ara?

Amunt

 
 
 
 
 
 
 


 
 

HISTÒRIA
 

corbades
roderes
sotraguen
corrues
de carros

Amunt

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

SOMIEIG
 

dens embruix dins la cambra en penombra
lent badall i letàrgia inerta
d’un cos calm com un mar estival

Amunt

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

PERIPLE ROIG
 

el sol davalla
per l’horitzó
sense barana

Amunt

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ESTEL FUGAÇ
 

galop astral
amb la crinera
incendiada

Amunt

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

horror de ser viu
amb l’ull escrutant
perplex l’horitzó

Amunt

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

insomnes
petjades
segellen
tenebres
desertes

Amunt

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

teler d’argent
teixint la platja
l’oneig rompent
 
 
 
 
 


Ramon DACHS, Poemes mínims, Ed. Germania, Alzira, 1995.
2a ed.: Proa, Barcelona, 2001. 
~
 
 
 
 
 
 

Amunt