Poesia catalana d'ahir i d'avui
LA  IL·LUSTRACIÓ  POÈTICA  METROPOLITANA  &  CONTINENTAL
 
 
 

POESIA CATALANA
D ’ A  H  I  R     I     D ’ A  V  U  I

Índex cronològic
Índex alfabètic d’autors 
 
 
 
 

Seleccionada per
EDUARD J. VERGER

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

ÍNDEX CRONOLÒGIC
 

Segles  XIII, XIV i XV
Segle XVI
Segles XVII i XVIII
Segle XIX
Segle XX
 
 

Segles XIII, XIV i XV

Ramon Llull
Jaume March
Pere March
Anselm Turmeda
Bernat Metge
Gilabert de Próixita
Jaume Escrivà
Lluís Icart
Joan Basset
Guerau de Maçanet
Andreu Febrer
Francesc de la Via
Jordi de Sant Jordi
Arnau March
Ausiàs March
Bernat Hug de Rocabertí
Lleonard de Sors
Perot Joan
Pere Martines
Joan Berenguer de Masdovelles
Joan Fogassot
Pere Torroella
Joan Escrivà
Lluís de Vilarrasa
Joan Rocafort
Martí Garcia
Rodrigo Dies
Joan Guerau
Joan Roís de Corella
Bernat Fenollar
Jaume Gassull
Francí de Castellví
Romeu Llull
Joan Moreno
Narcís Vinyoles
Francesc Moner

Segle XVI

Joan Baptista Anyes
Jaume Beltran
Vicent Ferrandis
Joan Ferrandis d'Herèdia
Andreu Martí Pineda
Valeri Fuster
Pere Serafí
Joan Timoneda
Joan Pujol

Segles XVII i XVIII

Francesc Vicent Garcia
Jacinto Alonso Maluenda
Pere Jacint Morlà
Pere Esteve
Joan Baptista Roig
Onofre Funes de Munyós
Josep Oriola
Joan Collado
Josep Romaguera
Llorenç Matheu i Sanç
Francesc Fontanella
Joan de Boixadors
Guillem Roca i Seguí
Joan Ramis
Antoni Febrer i Cardona
Vicent Olcina
Marc Antoni d'Orellana
Joan Baptista Escorigüela

Segle XIX

Bonaventura Carles Aribau
Tomàs Villarroya
Pere Talrich
Tomàs Aguiló
Joaquim Rubió i Ors
Francesc Camprodon
Marià Aguiló
Manuel Milà i Fontanals
Josep Lluís Pons i Gallarza
Víctor Balaguer
Miquel Antoni Martí
Pasqual Pérez i Rodríguez
Josep Maria Bonilla
Vicent Boix i Ricarte
Teodor Llorente
Francesc Pelagi Briz
Vicent W. Querol
Frederic Soler («Serafí Pitarra»)
Jacint Labaila
Pere d'Alcàntara Penya
Anicet de Pagès
Fèlix Pizcueta
Rafael Ferrer i Bigné
Cristòfor Pascual i Genís
Josep Aguirre Matiol
Jacint Verdaguer
Àngel Guimerà
Josep Bodria
Joaquim Maria Bartrina
Constantí Llombart
Josep F. Sanmartín i Aguirre
Víctor Iranzo
Francesc Matheu
Magí Morera i Galícia
Apel·les Mestres
Miquel Costa i Llobera
Joan Alcover
Miquel dels Sants Oliver
Manuel Torres Orive
Lluís Cebrian Mezquita
Joan Espiau i Bellveser
Josep Maria Puig i Torralva
Ricard Cester
Francesc Badenes
Ramon Andrés Cabrelles
Joan Maragall

Segle XX

Llorenç Riber
Miquel Ferrà
Jaume Bofill i Ferro («Guerau de Liost»)
Josep Carner
Josep Maria López Picó
Joaquim Folguera
Josep Sebastià Pons
Clementina Arderiu
Carles Riba
Joan Salvat-Papasseit
Josep Maria de Sagarra
J. V. Foix
Miquel Duran de València
Josep Maria Bayarri
Jacint Maria Mustieles
Daniel Martínez Ferrando
Francesc Caballero i Muñoz
Pasqual Asins i Lerma
Marià Manent
Joan Oliver («Pere Quart»)
Francesc M. Miret
Tomàs Garcés
Sebastià Sánchez-Juan
Agustí Bartra
Màrius Torres
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
Joan Teixidor
Salvador Espriu
Enric Navarro i Borràs
Carles Salvador
Francesc Almela i Vives
Bernat Artola
Xavier Casp
Joan Vinyoli
Josep Palau i Fabre
Joan Brossa
Joan Valls Jordà
Jaume Bru i Vidal
Josep Romeu i Figueras
Gabriel Ferrater
Joan Fuster
Vicent Andrés Estellés
Miquel Martí i Pol
Maria Beneyto
Carmelina Sánchez-Cutillas
Rafael Villar
Joan Climent
Segimon Serrallonga
Josep Palàcios
Lluís Alpera
Blai Bonet
Emili Rodríguez Bernabeu
Jordi Sarsanedas
Narcís Comadira
Francesc Parcerisas
Pere Gimferrer
Antoni Ferrer
Ramon Pinyol i Balasch
Vicent Alonso
Josep Piera
Jaume Pont
Josep Maria Sala-Valldaura

Vicenç Altaió
Antoni Clapés
Josep Albertí
Lluís Urpinell
Joan Navarro
Xavier Bru de Sala
Gaspar Jaén
Àngel Terrón
Salvador Jàfer
Marc Granell
Anna Montero
Vicent Berenguer
Ponç Pons
Enric Sòria
Ramon Dachs
Ramon Guillem
Manel Garcia Grau
Miquel Bezares
 
 

Índex cronològic

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

ÍNDEX ALFABÈTIC


 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
X
Y
Z

 


A

Marià Aguiló
Josep Aguirre
Josep Albertí
Joan Alcover
Francesc Almela i Vives
Vicent Alonso
Lluís Alpera
Vicenç Altaió
Ciril Amorós
Ramon Andrés Cabrelles
Vicent Andrés Estellés
Joan Baptista Anyes
Bonaventura Carles Aribau
Bernat Artola
Pasqual Asins

B

Francesc Badenes
Víctor Balaguer
Josep Ballester
Joaquim Maria Bartrina
Josep Maria Bayarri
Jaume Beltran
Maria Beneyto
Vicent Berenguer
Miquel Bezares
Josep Bodria
Jaume Bofill i Ferro
Emili M. Boïls
Vicent Boix i Ricarte
Blai Bonet
Josep Bonet.
Josep Maria Bonilla
Francesc Pelagi Briz
Joan Brossa
Xavier Bru de Sala
Jaume Bru i Vidal

C

Francesc Caballero i Muñoz
Francesc Camprodon
Doménec Canet
Josep Carner
Xavier Casp
Francí de Castellví
Lluís Cebrian Mezquita
Ricard Cester
Antoni Clapés
Joan Climent
Joan Collado
Narcís Comadira
Miquel Costa i Llobera

D

Ramon Dachs
Rodrigo Dies
Miquel Duran de València

E

Joan Baptista Escorigüela
Jaume Escrivà
Joan Escrivà
Joan Espiau i Bellveser
Salvador Espriu
Pere Esteve

F

Andreu Febrer
Jaume Febrer
Bernat Fenollar
Miquel Ferrà
Vicent Ferrandis
Joan Ferrandis d'Herèdia
Rafael Ferrer i Bigné
Antoni Ferrer
J. V. Foix
Joaquim Folguera
Francesc Fontanella
Jeroni Forteza
Josep Lluís Fos
Onofre Funes de Munyós
Jeroni Fuster
Joan Fuster
Valeri Fuster

G

Tomàs Garcés
Francesc Vicent Garcia
Martí Garcia
Manel Garcia Grau
Jaume Gassull
Pere Gimferrer
Marc Granell
Joan Guerau
Guerau de Liost
Ramon Guillem
Àngel Guimerà

H

Jesús Huguet

I

Víctor Iranzo

J

Gaspar Jaén
Salvador Jàfer

L

Jacint Labaila
Guerau de Liost
Constantí Llombart
Teodor Llorente
Ramon Llull
Romeu Llull

M

Jacinto Alonso Maluenda
Marià Manent
Joan Maragall
Arnau March
Ausiàs March
Jaume March
Pere March
Miquel Antoni Martí
Miquel Martí i Pol
Pere Martines
Daniel Martínez Ferrando
Francesc Matheu
Llorenç Matheu i Sanç
Apel·les Mestres
Manuel Milà i Fontanals
Francesc M. Miret
Francesc Moner
Anna Montero
Andreu Morell
Joan Moreno
Magí Morera i Galícia
Pere Jacint Morlà
Jacint Maria Mustieles

N

Joan Navarro
Enric Navarro Borràs

O

Vicent Olcina
Joan Oliver
Marc Antoni d’Orellana
Josep Oriola
Marc Antoni Ortí

P

Anicet de Pagès
Josep Palàcios
Josep Palomero Almela
Cristòfor Pascual i Genís
Pere d’Alcàntara Penya
Pere Quart
Jaume Pérez Montaner
Pasqual Pérez i Rodríguez
Miquel Peris Segarra
Antoni Maria Peyrolon
Josep Piera
Andreu Martí Pineda
Ramon Pinyol i Balasch
Serafí Pitarra
Fèlix Pizcueta
Josep Lluís Pons i Gallarza
Josep Sebastià Pons
Ponç Pons
Jaume Pont
Gilabert de Próixita

Josep Maria Puig i Torralva

Q

Pere Quart
Vicent Wenceslau Querol

R

Carles Riba
Llorenç Riber
Joan Rocafort
Emili Rodríguez Bernabeu
Manuel Rodríguez Castelló
Joan Baptista Roig
Joan Roís de Corella
Josep Romaguera
Josep Romeu i Figueras
Joaquim Rubió i Ors
Santiago Rusiñol

S

Josep Maria de Sagarra
Josep Maria Sala-Valldaura
Vicent Salvà
Carles Salvador
Joan Salvat-Papasseit
Carmelina Sánchez-Cutillas
Sebastià Sánchez-Juan
Josep Sanmartín i Aguirre
Jordi de Sant Jordi
Pere Serafí
Segimon Serrallonga
Frederic Soler
Enric Sòria

T

Pere Talrich
Joan Teixidor
Àngel Terrón
Joan Timoneda
Màrius Torres
Manuel Torres i Orive
Pere Torroella
Anselm Turmeda

U

Lluís Urpinell

V

Joan Valls Jordà
Jacint Verdaguer
Lluís de Vilarrasa
Rafael Villar
Tomàs Villarroya
Narcís Vinyoles
Joan Vinyoli
 
 


Índex alfabètic