Cairell, revista de literatura - núm. 1
La Il·lustració Poètica Metropolitana & Continental
CAIRELL
  Sumari següent

 
 

CAIRELL
revista de literatura
(Publicació bimestral)
Núm. 1 - Novembre del 1979

Director: Eduard  J. Verger
Consell de Redacció: Josep-Lluís Bonet, Marc Granell,
Josep Piera i Josep-Lluís Seguí.
 
 


SUMARI
 

TRES POEMES
Josep Piera

MAR (1, 2, 3)
Ignasi Mora

QUATRE POEMES
Pere Gomila

LA PERSECUCIÓ
Emili X. Jaqués

SIS POEMES DE TRASUMANAR E ORGANIZZAR
Pier Paolo Pasolini (Versió de Salvador Jàfer)

NOTES A UNA PRÀCTICA ERÒTICA DE L'ESCRIPTURA
Josep-Lluís Seguí

EL PESCADOR
Joan Brossa

DEL BRAU D'AUSIÀS MARC A L'ANIMALOGIA POÈTICA VALENCIANA ACTUAL (I)
Vicent Escrivà
 

Ressenyes i comentaris

UN ARTICLE SOBRE L'ESPILL DE JAUME ROIG
Vicent Escrivà

SAINETS DEL SEGLE XIX
Josep-Lluís Seguí

DIARI DE BORDELL
Eduard  J. Verger 

 
Amunt
Sumari següent