Joan Roís de Corella
Joan Roís de Corella
Torna a la pàgina d'inici

Torna a la presentació

E N L L A Ç O S
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de Roís de Corella
Assaig de Joan Fuster sobre la figura i l’obra de l'escriptor.

La revaluació crítica de Joan Roís de Corella
Ponència de Josep Lluís Martos al congrés en línia «La cultura catalana i l'Acadèmia» (27 de novembre-8 de desembre del 2000), organitzat per la University of Cambridge i la Universitat Oberta de Catalunya.

El "Plany dolorós de la reina Hècuba" de Joan Roís de Corella : Restauracions i contextos
Edició d'aquesta obra de Corella per Lola Badia.

Materiales para la interpretación de la obra literaria de Joan Roís de Corella
Article de Lola Badia, publicat en la Revista de Filología Románica, núm. 6 (1989), pàgs. 97-109, on ofereix una bibliografia comentada sobre aspectes d'interpretació i lectura crítica de l'obra corelliana, i una traducció literal al castellà de la Tragèdia de Caldesa. En format PDF.

Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella
Versió electrònica, sense les notes, de l'edició crítica de les proses de Corella de tema mitològic per Josep Lluís Martos (2001).

Obres de Mossén Corella
Reproducció facsimilar del manuscrit de la Biblioteca Maiansiana, actualment el 728 de la Biblioteca Universitària de València, amb una presentació de Stefano M. Cingolani.

Cançoner del Marquès de Barberà
Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992, que conté alguns textos de Roís de Corella.

Roís de Corella en la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Accés a obres i fragments de Joan Roís de Corella disponibles en línia en aquesta biblioteca.

Incipitario di Joan Roís de Corella
Accés a totes les obres en vers de Corella en el Repertorio Informatizzato dell’Antica Letteratura Catalana, a partir dels incipit ordenats alfabèticament. Els textos es reprodueixen segons les millors edicions disponibles al seu moment.

«La sepultura» de Roís de Corella, amb una postil·la
Edició d'aquest poema de Corella per Eduard J. Verger, publicada en Estudis de Literatura Catalana en honor de Josep Romeu i Figueras (1986).

«Sotsmissió amorosa» de Roís de Corella, amb una postil·la
Estudi d'aquest poema de Corella per Eduard J. Verger, publicat en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXII (2011) (Miscel·lània Albert Hauf, 1), pàgs. 67-76. En format PDF.

«Sotsmissió amorosa», uns poemes mal editats de Joan Roís de Corella
Estudi d'aquest poema de Corella per Josep Lluís Martos, publicat en Llengua & Literatura, 20 (2009), pàgs. 7-25. En format PDF.

Joan Roís de Corella: Poesies i algunes proses
Totes les poesies de Roís de Corella, a més de quatre obres en prosa (Raonament de Telamó e de Ulixes, Tragèdia de Caldesa, Lamentació de Biblis i Triümfo de les dones), amb el text normalitzat i anotat per Eduard J. Verger. En format PDF.

Aportació a la biografia de Joan Roís de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la seua mort
Estudi de Jaume J. Chiner publicat a Caplletra, núm. 15 (tardor del 1993), pàgs. 49-62, on s'estableix la data del naixement de Corella l'any 1435. En format PDF.

De poesia i lògica corellana: comentaris a la "Mort per amor"
Estudi de Tomàs Martínez Romero sobre aquest poema, en Estudis Romànics (2000), 22, pp. 197-212. En format PDF.

Sin adobo se podrán bien servir: Traducción y filología: traducción al español de la lírica de Joan Roís de Corella
Edició electrònica en format PDF de la traducció al castellà de les poesies de Corella per Vicent Martines, publicada en la Revista de Filología Románica, núm. 16 (1999), págs. 213-264.