Joan Roís de Corella

 
Mostra el menú
 

Joan Roís de Corella
Poesías
Edició bilingüe per
Eduard J. Verger,
il·lustrada amb un retrat de l'autor per Manuel Boix.
Colección Calabria/Poesía, 55
València, 2004
204 pàgines - 12 Euros
 

EDITORIAL DENES
Arts Gràfiques, 58
46200 Paiporta (València)
Tel. 963 974 466
denes@editorialdenes.com
 

DISTRIBUÏDORS:
València i Castelló:
DIFUSIÓ GENERAL DEL LLIBRE
Tel. 961 666 033 - Fax 961 666 110
ATALAYA
Tel. 963 765 911 - Fax 963 765 912
atalaya@infocsnet.com
LYRA
Tel. 961 590 781 - Fax 961 590 884
lyra@lyralibros.com
DISVESA
Tel./Fax 963 500 518
libreria@disvesa.com
Alacant:
LA TIERRA LIBROS
Tel. 965 110 192
tierra@xpress.es
Catalunya:
NORDEST DISTRIBUCIONS
Tel. 972 670 417
nordest@tsai.com
Aragó:
PÓRTICO LIBRERÍAS
Tel. 976 350 303
portico@zaragoza.net
Balears:
EDITORIAL MOLL
Tel. 971 724 176
info@editorialmoll.es
País Basc:
BIDEA 2000
Tel. 944 278 177
bideasl@euskalnet.net
Astúries:
ALBORÁ LIBROS
Tel. 985 354 213
albora@alborallibros.jazztel.net
Madrid:
MAIDHISA
Tel. 916 702 198 - Fax 913 012 939
ismaroto@hotmail.com 
 
INICI

FE D'ERRATES

PREMSA
    EL PAÍS
    LEVANTE

SELECCIÓ DE POESIES
    textos originals
    traduccions al castellà

ENLLAÇOS

 

Amunt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amunt

 

Joan Roís de Corella va nàixer a València el 28 de setembre de 1435 i va morir a la mateixa ciutat el 6 d’octubre de 1497. Segon fill d’una família aristocràtica, es dedicà a l’estudi de la Teologia. Per bé que no s’ha pogut concloure que fos eclesiàstic, per alguna raó no arribà a casar-se amb Isabel Martínez de Vera, la dona amb qui va conviure i que li va donar dos fills.

El prestigi de què gaudí en vida com a autor d’obres amatòries d’elegant retòrica, com a moralista i com a predicador, es transformà ràpidament després de la seua mort en un oblit quasi absolut. El redescobriment de la seua figura i de la seua obra es produeix des de les acaballes del segle XIX i en el transcurs del XX, sobretot durant els darrers decennis, i encara que el gust dels crítics noucentistes no va ser gaire receptiu a les valors de la seua prosa, la bellesa dels seus versos ha estat apreciada sempre de manera unànime.

Aquesta edició i traducció poètica d’Eduard J. Verger recull les poesies en vers de Corella, i una petita mostra de les seues proses que comprén els temes més freqüentats per l’autor: el mitològic, l’hagiogràfic o teològic i el sentimental, i la seua finalitat és facilitar al lector d’avui, tant en valencià com en castellà, l’accés a aquest clàssic de la literatura catalana. Per a això, els textos s'acompanyen d‘un extens aparat de notes que aclareixen els passatges obscurs i proporcionen totes les claus necessàries per a una lectura plaent i transparent.

Com era de preveure, una vegada enllestit el llibre, s’hi han descobert uns pocs errors que cal esmenar. Per això es posa ací a la disposició dels lectors una FE D’ERRATES en format html per a la seua consulta en pantalla i en un document comprimit (2,4 Kb) per a la seua descàrrega.
 
 

CONTINGUT

NOTA PRELIMINAR

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

POESÍAS

     Raonament de Telamó e de Ulixes...
     Razonamiento de Telamón y de Ulises...

     Tragèdia
     Tragedia

     Triümfo de les dones
     Triunfo de las mujeres

     Lamentació de Biblis
     Lamentación de Biblis

     La vida de la sacratíssima Verge Maria...
     La vida de la sacratísima Virgen María...

     Resposta ab rims estramps en llaor de la Verge Maria...
     Respuesta en versos blancos en loor de la Virgen María...

     Oració a la sacratíssima Verge Maria...
     Oración a la sacratísima Virgen María...

     Per Caldesa
     Para Caldesa

     Descriu la sepultura de sa enamorada
     Describe la sepultura de su enamorada

     A sa enamorada
     A su enamorada

     Demana mossén Fenollar a mossén Corella. Respon mossén Corella
     Demanda mosén Fenollar a mosén Corella. Responde mosén Corella

     [La balada de la garsa i l’esmerla]
     [La balada de la urraca y el mirlo]

     A Bernat del Bosch
     A Bernat del Bosch

     «Mos ulls, tancats perquè altra no mire...»
     «Mis ojos, ya cerrados porque a otra no mire...»

     Cobla que llegint-la per llarg diu contentament...
     Estrofa que leyéndola por largo dice contento...

     «Los qui amau, preneu aquesta cendra...»
     «Cuantos amáis, tomad esta ceniza...»

     Cobla esparsa
     Estrofa suelta

     Demana mossén Corella al senyor príncep. Respon lo senyor príncep
     Demanda mosén Corella al señor príncipe

     Demana mossén Fenollar a mossén Corella. Respon mossén Corella
     Demanda mosén Fenollar a mosén Corella. Responde mosén Corella

     «No fon tan gran dels jueus la temor...»
     «No fue tanto el temor de los judíos...»

     Esparsa
     Suelta

     [De mossén Corella al príncep de Viana]
     [De mosén Corella al príncipe de Viana]

     [De la resposta de mossén Corella a la terça lletra del senyor príncep]
     [De la respuesta de mosén Corella a la tercera carta del señor príncipe]

ATRIBUÍDAS

     Cobles a Caldesa
     Estrofas a Caldesa

     Resposta de Caldesa
     Respuesta de Caldesa

     Replica mossén Corella a Caldesa
     Replica mosén Corella a Caldesa

NOTAS A LAS POESÍAS