Eduard J. Verger

 
Eduard  J. Verger (Foto M. Molines, 1989)
 

EDUARD J. VERGER

–™

Versos i altres escrits
 

                                                                                                     Í N D E X   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA IL·LUSTRACIÓ POÈTICA METROPOLITANA & CONTINENTAL 

ÍNDEX
 
 

Versos i altres escrits

Traduccions poètiques

Ressenyes i entrevistes

Solapa


 

Amunt


Antologia plurilingüe de poesia catalana ~ Plurilingual Anthology of Catalan Poetry | Poesia d'arreu del món
Poesia catalana d'ahir i d'avui | CAIRELL revista de literatura | Eduard J. Verger, Versos i altres escrits | Directori poètic