Traduccions poètiques

 

 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 

TRADUCCIONS POÈTIQUES
 
 

Attila JÓZSEF, Poemes / Versek
(En col·laboració amb Kálmán Faluba)
Gregal Llibres, València, 1987.
Selecció
 

Paul ELUARD, Capital del dolor.
Edicions Alfons el Magnànim (IVEI), València, 1991.
Selecció
 

Jean TARDIEU, Una veu sense ningú.
Edicions Bromera, Alzira, 1987.
Selecció
 

Yves BONNEFOY, Del moviment i de la immobilitat de Douve.
Edicions Alfons el Magnànim (IVEI), València, 1996.
Selecció
 

Joan ROÍS DE CORELLA, Poesías
(edició i traducció al castellà)
Editorial Denes, València, 2004.
Mireu lĺaparador
 

POEMES ESPARSOS
 

Stéphane MALLARMÉ, «Homenatges i túmuls».
Cairell, 3 (1980), 28-40.
Anar-hi
 

Sándor PETÕFI, «Cant nacional».
Anar-hi
 

György SOMLYÓ, «Dorm»
Anar-hi
 

Ferenc SZÓNYI, «Història de la paraula».
Anar-hi
 

Nazim HIKMET, «Vuit poemes».
Anar-hi
 
 


 

Amunt


Antologia plurilingüe de poesia catalana ~ Plurilingual Anthology of Catalan Poetry | Poesia d'arreu del món
Poesia catalana d'ahir i d'avui | CAIRELL revista de literatura | Eduard J. Verger, Versos i altres escrits | Directori poètic