Recomanables

Recomanables

Recursos informàtics:

  • Càmera de vídeo digital / càmera de fotografia digital
  • Material necessari per a realitzar cadascuna de les activitats amb els alumnes, segons programació
  • Ordinadors
  • Connexió a Internet
  • Espai a la xarxa