Recursos

Recursos

La identificació dels recursos necessaris s'ha d'efectuar en la fase de programació del projecte, en definir les especificacions que s'han de completar i el temps d'execució. No obstant això, a priori cal diferenciar-ne entre imprescindibles i recomanables.