Crèdits

PROGRAMA D’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA (PELC)

 

CRÈDITS

El Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana (PELC) ha estat impulsat pel Consorci per al Foment de la Llengua Catalana (COFUC), mitjançant un acord de col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

Programació informàtica

ibitec 
Programador: José Laredo López
Illes Balears d’Innovació i Tecnologia

Continguts

Antònia Mas i Ripoll (amasrip@gmail.com)
Professora de llengua catalana i literatura a l’Institut Joan Alcover de Palma, ha elaborat els continguts teòrics i els exercicis del PELC.

Josep Serra  Josep Serra i Colomar  (pepblai@gmail.com)
Professor de llengua catalana i literatura i de comunicació audiovisual a l’Institut Joan Alcover de Palma, ha intervingut en la caracterització del programa informàtic i ha adaptat els continguts teòrics i els exercicis per a la publicació a la xarxa i l'ús en el marc d'un entorn virtual d'aprenentatge.

Disseny gràfic

Toni Salom
REC produccions