SGHN_Charadrius_alex

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL

SECCIÓN DE ORNITOLOXÍA

Charadrius alexandrinus (FOTO: F. Docampo).