Refranyer castellà-català

Refranyer castellà-català

 

[Vés a Dites i frases fetes]

[Vés a Refranys]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dites i frases fetes

 1. a mata caballo

a corre-cuita

 • cortapicos y callares
 • muts i a la gàbia

 • de antuvión
 • de cop i volta, de sobte

 • de falondres
 • de cop, de sobte, tot d'una, tot d'un plegat

 • de pies a cabeza
 • de cap a peus

 • echar los bofes
 • treure el fetge per la boca

 • en orre
 • en orri, a doll, a raig, a dojo

 • en un abrir y cerrar de ojos
 • en un tancar i obrir d'ulls

 • enreda que te enreda
 • embolica que fa fort

 • estar al cabo de la calle
 • saber de quin mal s'ha de morir

 • hacer mangas y capirotes
 • fer mans i mànigues

 • llegar a las aceitunas
 • arribar a misses dites

 • no poder echar el aliento
 • no poder dir fava

 • parecer el campo de Agramante
 • semblar Can Seixanta

 • pasar una noche toledana
 • passar la nit del lloro

 • sacar pajas de una albarda
 • bufar i fer ampolles

 • ser de ñiquiñaque
 • ser de nyiguinyogui

 • ser un cagatintas
 • ser un pixatinters

 • ser un catacaldos
 • ser un tastaolletes

 • ser uña y carne
 • ser carn i ungla

 • tener el colmillo retorcido
 • ser molt astut

 • tener la cabeza a pájaros
 • tenir pardals al cap

 • tener más conchas que un galápago
 • saber-la llarga

 • tener mucha carne en las cejas
 • tenir molta llana al clatell

   

   

  Refranys

  1. En casa de herrero, cuchara de palo

  A cal ferrer, ganivet de fusta

 • Lo prometido es deuda
 • Allò que és promès, sigui atès

 • Cría fama y échate a dormir
 • Cobra fama i posa't a seure

 • Perro ladrador, poco mordedor
 • Com més por té el ca, més lladra

 • Del dicho al hecho hay un buen trecho
 • De prometre a complir hi ha molt a dir

 • Dinero llama a dinero
 • Diner fa diner

 • No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
 • El que puguis fer avui no ho deixis per demà

 • En boca cerrada no entran moscas
 • En boca tancada, la mosca no hi farà entrada

 • Mucho ruído y pocas nueces
 • Molt de renou i poca llana, Molta fatxada i poc trast, Molta fressa i poca endreça, Molta llet i poc formatge

 • No es oro todo lo que reluce
 • No és or tot allò que lluu

 • Quien tuvo, retuvo
 • On n'hi ha hagut, sempre en queda

 • Ande yo caliente, ríase la gente
 • Que digui la gent i jo que estigui calent

 • El que calla otorga
 • Qui calla hi consent

 • Quien mucho abarca poco aprieta
 • Qui molt abraça poc estreny

 • Quien bien te quiere te hará llorar
 • Qui bé et voldrà plorar et farà

 • De tanto que te quiero te aboñego
 • Tant et vull que et trac un ull

 • Vale más pájaro en mano que ciento volando
 • Val més un tord a la mà que mil i cinc-cents que volen

 • Más vale prevenir que curar
 • Val més evitar que curar

 • Más vale malo conocido que bueno por conocer
 • Val més un roí conegut que un bo per conèixer

   

  És curiós que algunes frases fetes en català tinguin els elements en ordre invers al castellà (o a l'inrevés), com per exemple:

  de cap a peus de pies a cabeza

  en un tancar i obrir d'ulls en un abrir y cerrar de ojos

  ser carn i ungla ser uña y carne

  Almenys la dels ulls, sembla més coherent en català: de tenir-los oberts, primer els tanques i els tornes a obrir (si acabes tenint-los tancats, no veus res...).

   

  Retorn a l’inici

  Retorn a Paremiologia Retorn a l'índex