Material didàctic
Material didàctic
 
Principal
Jocs interactius
Material didàctic
Suport a l'alumne
Adreces interessants
El Departament Ací podràs trobar i descarregar-te el material que emprem a classe, amb els exercicis corresponents.

També hi ha activitats de reforç, annexos, etc.

ATENCIÓ: només heu de descarregar el que posa “per a enguany”. Els altres documents són d’altres anys o opcionals.

bullet Llatí 1r Batxillerat: tots per a enguany (la intenció d'aquest apartat és que qualsevol que vullga seguir un curs d'aproximació al Llatí puga fer-ho tot seguint les instruccions que figuren a "Continguts" i que remeten als "Exercicis"; de moment, es pot fer si l'interessat expressa els seus dubtes servint-se del formulari de Suport a l'alumne; més endavant intentarem que el curs puga fer-se de manera interactiva)
bulletContinguts
bulletExercicis
bullet

Vocabulari: pots descarregar-te el que emprem a classe

o consultar el "lexicon Perseus", un diccionari en xarxa o un llistat de termes moderns en llatí.

bullet Llatí 2n Batxillerat
bullet

Continguts (per a enguany)

Textos per a traduir, de La Guerra Civil de J. Cèsar (per a enguany).

A banda, pots consultar útils esquemes sobre l'infinitiu i les conjuncions més productives del llatí (ut, ne, quod, quin, cum), a més del qui quae quod + subjuntiu i la interrogativa "indirecta"

bulletExercicis
bullet Reforç Llatí En aquest apartat hi ha documents que pots consultar en xarxa i altres que podràs descarregar-te:

bulletExercicis de Primer (per a enguany)

bulletExercicis de Segon:

bullet Exercicis diversos (ut, infinitius, participis, ne...) (per a enguany)
bullet Exercici d'introducció a Segon de Batxillerat (per a enguany)
bullet Practicant la derivació
bullet Treballant els gèneres literaris
bullet Antologia de textos per a traduir , i la seua traducció
bullet Selecció de proves d'accés a la Universitat (per a enguany)
bullet Annexos Llatí (per a enguany): podràs trobar-hi tot el que segueix:

bulletL'ús del diccionari

bulletComposició i derivació

bullet Prefixos i sufixos més freqüents en valencià i castellà
bulletExemplificació de derivació i composició
bulletEvolució del llatí a les nostres llengües
bulletVocabulari tècnico-científic
bulletExpressions llatines

bulletGèneres Literaris

bullet L'èpica
bulletLa lírica
bulletLa historiografia
bulletL'oratòria
bulletEl teatre
bulletQuadre cronològic de la literatura llatina
bulletPer a saber més. Bibliografia

bulletL'ordre de paraules

bulletEl calendari romà

bullet Altres assignatures En Llatí de 4t emprem llibre de text (Voramar-Santillana). Enguany no donem Cultura Clàssica ni Grec (tenim nou professor de Grec); de tota manera, per si és del vostre interès mantenim el material en aquesta web.
bullet Cultura Clàssica : podeu visitar la pàgina d'enllaços relacionats o torbar-vos fent els jocs (ja que estan relacionats amb els continguts del llibre de text)
bullet Grec 1r : ací podeu baixar-vos una font per escriure en grec i la "plantilla" corresponent; altre recurs més pràctic per escriure en grec és el que ofereix el Projecte Euclides, que podeu descarregar ací i podeu veure més recursos per a escriure en grec ací; a més teniu un quadre de les declinacions i un apèndix gramatical, elaborat a partir de material de Gramàtica grega del Projecte Palladium, Gramàtica grega de Carlos Cabanillas i Gramàtica grega d’Álvaro Ortolà i completat per aquest Departament.
bullet

Grec 2n:

*Textos en Grec: un, dos i tres.

*Defensa de la mort d’Eratòstenes, en grec.

*Textos que es treballaran a classe: dues carpetes, la primera amb quatre textos per anar introduint temari nou i repassar el temari del curs passat i la segona amb l'Apologia de Sòcrates comentada i anotada >

*Annexos a Xenofont: Pràctiques per a grec sobre l'apologia de Santiago Carbonell Martínez; Llista d'ètims que apareixen a l'obra; Models de selectiu resoltos; Classificació morfològica del vocabulari de l'obra; Forma de puntuar i temari del selectiu (aquests darrers 4 són de Iaenus, col·laborador de culturaclasica.com); Examen de les PAU de 2006; i El vocabulari de l'apologia: paraules, paràgraf on eixen i forma en què apareixen, freqüència d'aparició i significat, anàlisi morfològica i derivats (aquests tres darrers items a omplir per l'alumne), tot elaborat pel grup de treball de Cultura Clásica de Sagunt: Tica Agut, Xaro Marco i Amparo Moreno >

*Temes de cultura: Els temes de cultura de Grec II elaborats pel Grup Stoà, Josefa Sanchis, Neus Cabrera, Vicent Bellver i Octavi Ballester >

*Annexos de segon: Preposicions en composició; Apèndix gramatical (si només voleu aquest apartat el teniu en la secció Grec de 1r.; Verbs polirrizes; Verbs que poden portar un participi predicatiu; Verbs que poder regir genitiu >

*Altres recursos:

   

 

 AD INITIUM

Principal | Jocs interactius | Material didàctic | Suport a l'alumne | Adreces interessants | El Departament